Tussenschoolse opvang

De Burghtschool biedt kinderen de mogelijkheid om over te blijven op school tussen de middag. Wij organiseren de Tussenschoolse Opvang (TSO) in eigen beheer op vier schooldagen in de week (woensdag niet).
Tijdens de lunchpauze worden de kinderen begeleid door overblijfkrachten en eten zij samen een half uur en spelen ze een half uur (buiten).
Er zijn met de leerlingen en overblijfkrachten afspraken, zogeheten overblijfregels, gemaakt zodat iedereen weet waar hij/zij zich aan moet houden. Tijdens deze pauze gelden natuurlijk ook de normale schoolregels. Vlak voor en direct na de overblijf spreken leerkracht en overblijfkracht kort met elkaar zodat ze van elkaar weten wat er speelt in de klas.

De inkomsten worden volledig door de ouders opgebracht. Onze TSO-organisatie ontvangt geen enkele subsidie.

Ekram Louaazizi is als teamlid verantwoordelijk voor de organisatie van de TSO (excl. de (financiële) administratie) en stuurt de overblijfkrachten aan. Er is een werkgroep TSO waarin leerkrachten en ouders zitten. Zij bespreekt regelmatig de gang van zaken met betrekking tot de overblijf en onderneemt actie waar nodig.

Leerlingen en TSO medewerkers hebben samen overblijfregels opgesteld. Deze kunt u hier lezen.

Formele regeling

Het bovenschools bestuur van stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA) is op schoolniveau verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang. Artikel 45 van de W.P.O. bepaalt:

“Het bevoegd gezag stelt leerlingen in de gelegenheid onder toezicht de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein door te brengen. De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de ouders/verzorgers. Het bevoegd gezag dient de overblijfmogelijkheid zelf te (laten) organiseren. Indien leerlingen van deze mogelijkheid gebruik maken, zorgt het bevoegd gezag voor een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid”.

Kosten overblijf

Prijzen in euro'sDagprijsJaarprijs voor 1 weekdagJaarprijs voor 2 weekdagenJaarprijs voor 3 weekdagenJaarprijs voor 4 weekdagen
Normale prijs2,0078,00156,00234,00312,00
Kortingsprijs: bij betaling van de kosten in één termijn ontvangt u 10% korting.1,8070,00140,00210,00280,00
 • Incidentele overblijf: extra dagen alleen met behulp van strippenkaart à € 20,00 voor acht keer overblijven (verkrijgbaar bij de administratie tegen contante betaling). 

Overblijfregels

Omdat de TSO medewerkers tussen de middag verantwoordelijk zijn voor uw kind, moet er, als kinderen plotseling naar huis gaan of bij een ander kind gaan lunchen, een briefje voor zijn. Ouders mogen ook persoonlijk hun toestemming doorgeven bij de leerkracht. Hij of zij meldt dit dan aan de TSO medewerkers. Mocht u onverhoopt uw kind toch ophalen, meldt u dit dan bij de leerkracht èn laat het de TSO medewerker even weten.

Om het lunchuur prettig te laten verlopen zijn er een paar duidelijke regels opgesteld voor iedereen tijdens de overblijftijd. Handig om te weten. 
Naast de schoolregels, klassenregels en afspraken voor als we buiten spelen of op stap gaan (zie hier), kennen alle kinderen en medewerkers ook deze TSO regels:

 • We luisteren naar de overblijfmedewerkers
 • We blijven tijdens het eten minimaal 10 minuten zitten 
 • We gaan voor of na het eten naar het toilet
 • We ruimen onze tas pas na 10 minuten of iets later op
 • We eten op de maandag t/m donderdag allemaal aan onze eigen tafel, gedurende tien minuten, waarbij de kinderen rustig mogen praten. Het hoeft niet stil te zijn en vragen mogen gewoon gesteld worden door middel van vingers opsteken. De overblijfkrachten kijken of de leerlingen in ieder geval één boterham eten en proberen met een aanmoediging meer voor elkaar te krijgen.  Wanneer je na de 10 minuten nog niet klaar bent met eten, mag je verder eten totdat de klas naar buiten gaat of totdat de leerkracht binnen komt. Op vrijdag mogen de leerlingen, als het de hele week goed is gegaan, bij een vriendje zitten, mits het geluidsniveau redelijk blijft
 • Er wordt tijdens overblijf niet gescholden
 • Er wordt in de school door iedereen Nederlands gesproken
 • Er wordt alleen televisie gekeken wanneer de klas door regen niet naar buiten kan. Dan kan er gekozen worden voor Klokhuis of schooltelevisie: Een educatief programma
 • In de klassen waar te weinig kleine spelletjes aanwezig zijn, worden deze opnieuw aangeschaft. Er kan alleen gekozen worden voor kleine spelletjes vanwege de tijdsplanning.
 • Om voor alle ouders inzichtelijk te maken wie de vaste overblijfkracht is van de groep, wordt een smoelenboek opgesteld. Op die manier wordt u geïnformeerd over de overblijf van uw zoon/dochter
 • De leerlingen die niet deelnemen aan overblijf mogen pas om 12:55 naar binnen, dit mag alleen via de ingang van de Herengracht 34.
 • We wachten bij elke hoek en elke oversteekplek
 • We voetballen met elkaar en met één bal
 • We stoppen met buitenspelen als er wordt geroepen of gefloten, ruimen dan op en gaan in de rij staan.
 • Bij vragen, klachten of problemen willen wij u met klem vragen contact op te nemen met de TSO coördinator Ekram Louaazizi. Zij kan u helpen bij het bespreken en oplossen van de situatie, indien nodig samen met u en de overblijfleerkracht. Wij horen graag wat er speelt, zodat wij daarop kunnen anticiperen.

 

Aanmelden van uw kind

U kunt een overblijfcontract per kind afsluiten voor vaste dagen in de week. Op het formulier kunt u aangeven op welke dagen uw kind gebruik gaat maken van de TSO. U ontvangt een bevestiging van de aanmelding en afspraken. Deze zult u jaarlijks opnieuw ontvangen, zodat u weet wat de afspraken en kosten zijn voor ieder schooljaar. Het aanmeldingsformulier met de bijbehorende regels en verplichtingen bij deelname, vindt u op deze pagina.

Wijzigingen en incidentele overblijf

U kunt uw contract altijd wijzigen via het wijzigingsformulier.
Het is mogelijk om uw kind(eren) incidenteel vaker te laten overblijven dan zijn/haar vaste dagen. Ook wanneer uw kind niet is ingeschreven, kunt u hem/haar een enkele keer laten overblijven. Dit kan met behulp van een strippenkaart, zie hierboven wat de kosten zijn.

Vragen

Voor vragen over de gang van zaken ten aanzien van de tussenschoolse opvang (TSO) kunt u contact opnemen met Ekram Louaazizi. Zij is bereikbaar via ekramlouaazizi@obsburght.nl of telefonisch op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (020-6246947).

Voor administratieve vragen met betrekking tot aanmelding van uw kind of betalingen, kunt u ook terecht bij Caro Groenewoud of Kim de Vries via tsoanjeliersstraat@ttsa.nl.