Leonardo-programma

 

Leonardo: Een veelzijdig programma voor alle kinderen, uitgevoerd door de groepsleerkrachten en vakdocenten, met hulp van ouders.

Dit unieke onderwijsprogramma voor Cultuur, Techniek en Wetenschap begon ooit als een serie creatieve lessen. Al jaren is het uitgebouwd tot het hoogwaardige Leonardo-lesprogramma, waarvan de onderdelen nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd en verweven met het reguliere lesprogramma op onze school.

Wat doet Leonardo?

Bijna wekelijks nemen leerlingen van alle groepen deel aan de uitdagende activiteiten van Leonardo. Per jaar krijgen leerlingen gemiddeld 40 uur les van vakdocenten techniek & wetenschap, muziek en beeldende vorming. In het  Leonardo-lesprogramma kunt u zien hoe uw kind dit jaar profiteert van Leonardo. Daarnaast pakt Leonardo allerlei activiteiten op die hierbij aansluiten. Bijvoorbeeld bezoeken aan musea, concerten en theater, stimulering van leesonderwijs en het verzorgen van techniekdagen waar kinderen ‘hands-on’ bezig zijn met techniek en wetenschap.

Organisatie van Leonardo

Leonardo is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen het schoolteam, vakdocenten en ouders. (bekijk ook wie is wie Leonardo). Het programma is samengesteld door school en externe aanbieders die daarbij worden betrokken. Het wordt uitgevoerd door vakdocenten en de groepsleerkrachten. Daardoor versterkt het programma van Leonardo het reguliere lesprogramma.

Voor alle kinderen, betaald door ouders

Leonardo wordt vooral door ouders bekostigd. De jaarlijkse Leonardo-ouderbijdrage (vrijwillig) is vastgesteld op 180 euro per jaar per kind. U kunt ook meer of minder betalen. Doet u nog niet mee, vul dan het Leonardo-ouderbijdrage formulier  in. Uw bijdrage is broodnodig!
Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben over Leonardo, dan kunt u onderaan deze pagina kijken bij de veelgestelde vragen of een mail sturen naar Leonardo@obsburght.nl .

 

Leonardo-lesprogramma

Wat is het Leonardo-programma?

Naast de reguliere lessen biedt de Burght het Leonardo-programma aan. Dit programma is voor alle leerlingen en bestaat uit de volgende drie pijlers:

· Muziek, dans en drama

· Beeldende vorming

· Wetenschap & techniek

Het programma wordt voor het grootste deel betaald uit de ouderbijdragen van € 15 per kind, per maand. Verder wordt een klein deel door subsidies van het Ministerie van OC&W, de Gemeente Amsterdam en de schoolbegroting bekostigd.

Hoe kunt u bijdragen? U kunt de Leonardo stichting machtigen om € 15 per kind, per maand via automatische incasso te betalen.

Zie hier het Leonardo-programma en diepgaande uitleg over de verschillende lesonderdelen.

 

De drie Leonardo-lesonderdelen

Muziek, Dans en Drama 

Elke groep heeft per jaar 15 uren muziekles die worden gegeven door een vakdocent muziek, naast lessen van de eigen groepsleerkracht. De invulling van de lessen door de vakdocent verschillen per groep. In de lagere groepen wordt er gezongen onder muzikale begeleiding, de leerlingen van groep 1-4 volgen het ZingZo-programma van de Muziekschool Amsterdam.De groepen 5-8 krijgen muziek/theater lessen met een afsluitende voorstelling.
De groepen 1-2 hebben daarbij nog vier uur dans met een show ter afsluiting. Groep 3 bereidt de magische voorstelling ‘Circus Hoeplakee’ voor. 

Beeldende Vorming

Vanaf groep 3 hebben alle leerlingen 7 x 1,5 uur extra beeldende vorming onder leiding van een vakdocent. Deze lessen worden altijd in een breder kader geplaatst, aansluitend bij een thema of vak uit het reguliere lesprogramma. Ze maken gebruik van verschillende technieken en multimedia.

Techniek

De kleuters en 3/4 krijgen 3 x 1,5 uur techniek lessen. Vanaf groep 5 tot en met 8 hebben kinderen 7 x 1,5 uur per jaar het vak techniek. In deze lessen fabriceren kinderen werkstukken waaraan een technisch principe ten grondslag ligt, zoals elektriciteit, magnetisme, verbindingen. Er wordt veel getimmerd, gezaagd en geschroefd. De klas wordt in tweeën gedeeld: de andere helft krijgt een normale les  van de leerkracht in een fijne kleine groep.

Wetenschap en Techniek

Alle groepen hebben vier Wetenschap & Techniek dagen per jaar. Op zo’n dag staat een bepaald thema centraal: denk aan beweging, chemie of voeding. Voor de midden- en bovenbouw vormen deze dagen een praktische aanvulling op de lessen uit de methode NatuNiek. De proefjes uit deze lesmethode worden op deze dagen uitgevoerd.

Lezen, Taal en Toneel

In het kader van de Kinderboekenweek worden altijd diverse activiteiten georganiseerd. De onderbouw bezoekt een theatervoorstelling. Groep 4 bezoekt de kinderboekenwinkel op de Rozengracht. Groep 6 bezoekt het Scheepvaartmuseum voor een workshop over de VOC (dit sluit ook aan bij hun geschiedenislessen). Groep 7 volgt een Workshop in Artis. Tenslotte maakt groep 8 een E-book en doet mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd. In alle klassen wordt voorgelezen door ouders en ‘beroemde’ buurtgenoten (auteurs, acteurs, politici en anderen).

Cultureel erfgoed

In groep vijf bezoekt een heuse Romein de groep wanneer ‘de Middeleeuwen’ behandeld worden tijdens geschiedenis. Ook volgen de kinderen een workshop in de Hermitage die aansluit bij de expositie van dat moment. De kinderen van groep 6 gaan daar eveneens heen. Zij bezoeken voorts Artis, waar hun een geweldige les aangeboden wordt.  In groep 8 wordt veel aandacht besteed aan de Tweede Wereld Oorlog, waarbinnen o.a. een bezoek aan het Anne Frankhuis.

Leonardo-programma

In onderstaand overzicht is het programma per groep aangegeven, waarvan voor de Leonardo lessen muziek (Muziekschool Amsterdam), beeldende vorming (SEP) en techniek & wetenschap (Technika 10, Techniek in School) een uitgebreide toelichting is te vinden onderaan dit overzicht.

 • Bij Vak(ken) is na de schuine streep aangegeven met welk(e) vak(ken) uit het reguliere onderwijsaanbod dit is geïntegreerd, respectievelijk met welk(e) ander(e) vak(ken) uit het Leonardo-programma dit wordt gecombineerd.
 • lk = leerkracht intern; vd = vakdocent extern.

Schooljaar 2018-2019

Groep

Vak(ken) / in combinatie met

Wat

Wie geeft les

1 - 2

Muziek

Zing zo! 

lk + vd

 

 Techniek

Techniek! - zie toelichting onder overzicht

vd 

 

Dans

Dansproject De toverfluit

vd

 

Taal & literatuur / taal, lezen, toneel

Voorstelling  i.k.v. Kinderboekenweek

OBA

3

Muziek

Zing zo!

lk + vd

 

Drama / taal, toneel

Circusvoorstelling Hoeplakee

vd

 

Taal & literatuur / lezen, toneel

Voorstelling i.k.v. Kinderboekenweek

OBA

 

Techniek

Techniek! 3 lessen van 1,5 uur

 

4

Muziek

Zing zo!

lk + vd

 

Beeldende Vorming

Beeldend

vd

 

Taal & literatuur / lezen

Bezoek kinderboekenwinkel i.k.v. Kinderboekenweek

lk + vd

 

Techniek

Techniek! 3 lessen van 1,5 uur

 

5

Muziek

Muziek Theaterlessen

lk + vd

 

Beeldende Vorming / geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, taal

Beeldend! – zie toelichting onder overzicht

vd

 

Cultureel erfgoed / geschiedenis, beeldende vorming

Bezoek Romein in de klas

vd

 

 

Bezoek tentoonstelling Hermitage

lk

 

Techniek

Techniek! 

vd

 

 

Bezoek Artis

vd

6

Muziek

Muziek Theaterlessen

lk + vd

 

Beeldende Vorming / geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, taal

Beeldend! 

vd

 

 

Bezoek tentoonstelling Hermitage

lk

 

Techniek

Techniek! 

vd

 

Taal & literatuur / lezen, natuur, tekenen

Workshop Artis i.k.v. Kinderboekenweek

lk + vd

 

 

Bezoek Artis

vd

7

Muziek

Muziek Theaterlessen – zie toelichting onder overzicht, inlusief bezoek Nationale Opera

lk + vd

 

Beeldende Vorming / geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, taal

Beeldend! – zie toelichting onder overzicht

vd

 

Techniek

Techniek! - zie toelichting onder overzicht

vd

 

Taal & literatuur / taal, lezen

Scheepvaartmuseum / workshop VOC i.k.v. Kinderboekenweek

lk + vd

 

 

Voorleeswedstrijd

lk

8

Muziek

Muziek Theaterlessen – zie toelichting onder overzicht

lk + vd

 

 Toneel

Eindmusical

 

 

Beeldende Vorming / geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, taal

Beeldend! – zie toelichting onder overzicht

vd

 

Erfgoed / Burgerschapsvorming

Bezoek Anne Frankhuis

lk + vd

 

 

Kranslegging adoptiemonument Jan de Jongh

lk

 

Techniek

Techniek! - zie toelichting onder overzicht

vd

 

Taal & literatuur / tekenen

E-book maken i.k.v. Kinderboekenweek

lk + vd

 

 

Voorleeswedstrijd

lk

Toelichting op een aantal programma onderdelen

 • ZING ZO! Muziekles voor de groepen 1 t/m 4. Methode van de MUZIEKSCHOOL Amsterdam. Docent: Evert Jan Korving
  In deze muziekmethode, een lange leerlijn, staat het zingen centraal en werken leerkrachten, muziekvakdocenten en musici met elkaar samen om de kinderen goed te leren zingen. De vakdocent en de leerkracht geven gedurende 30 weken ieder om en om les om de kinderen naar een hoger muzikaal niveau te tillen. In deze methode maken leerlingen actief muziek en worden aangesproken op hun creativiteit. Ze maken grafische partituren, schrijven liedjes en maken een eigen musical die ze ook uitvoeren. De methode biedt uitgewerkte lessen voor leerkracht en vakdocent, ondersteund door  digitale media. De lessen zijn een combinatie van zingen met luisteren, componeren en improviseren, verwant en gerelateerd aan de muziekpedagogische ideeën van David Elliott. Het actief handelen aan muziek ligt aan de basis van zijn "Praxiology" en Zing Zo! 
  Elk leerjaar wordt afgesloten met een voorstelling die aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Deze voorstelling vindt plaats in een bekende concertzaal in de stad waar leerlingen met professionele musici hun muzikale resultaten laten horen van een jaar lang zingen, produceren en reflecteren (arrangementen van bestaande en zelfgemaakte liedjes). Ouders zijn erbij betrokken via verschillende presentaties op school en bij de voorstelling in de concertzaal. 
 • Muziek Theaterlessen
  De groepen 5 t/m 8 krijgen als vervolg op Zing Zo, Muziek Theaterlessen aangeboden door vakdocent Evert Jan Korving. Wat ze hierin leren kunnen ze toepassen in hun afscheidsvoorstelling aan het eind van hun laatste leerjaar.
   
 • BEELDEND!
  BeVo lessen 
  Elk schooljaar krijgen de groepen 3 t/m 8 lessen Beeldende Vorming van Bevo-docenten/kunstenaars Emma van Drongelen en Daan Blits. Samen bereiden zij de lessen voor aan de hand van de lopende leerlijn Bevo. In deze leerlijn is beschreven hoe de verschillende materialen en technieken over de jaren worden verspreid en ingepast in uiteenlopende thema’s. Er worden drie blokken gepland van telkens zes weken, waarin het programma van de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 steeds gelijk loopt. Om de twee jaar keren onderdelen en thema’s terug.
   
 • TECHNIEK! Technieklessen voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8.  Methode Technika 10 Amsterdam. Hoofddocent: Elsan Dijkgraaf. 
  De kinderen maken in deze lessen werkstukken die je iets kunt laten doen: ze kunnen lichtgeven, draaien, geluid maken, of over de kamervloer schuifelen. Hierbij krijgen de kinderen altijd uitleg over de technische principes die er aan elk werkstuk ten grondslag liggen.
  Alle werkstukken zijn spannend! Kinderen maken technische snufjes als een zenuwspiraal,of een deurmatalarm: als er iemand op de mat gaat staan, gaat er een lampje branden. Natuurlijk let iedereen op het mileu. Daarom kunnen de kinderen ook werkstukken maken die - echt!- werken op zonne-energie. Ze maken alles helemaal zelf. Dat betekent dat ze soms aan het zagen en schuren zijn, of priegelen met zwakstroomdraadjes en zonnecellen. Hoe je dat precies moet doen, leren ze in deze techniekcursus.

Per groep maken ze dit jaar de volgende werkstukken waarbij de aangegeven techniek(en) worden toegepast (info m.b.t. groepen 1-2 volgt):

Groep 5

 

Techniek

periscoop

 

licht en lichtbreking

gereedschapsbroche

figuurzagen

zwaaipapagaai

evenwichtspunt

basisplank

 

electriciteit

deurmat

 

elektriciteit en isolatie

bungelpen

 

magnetisme

Groep 6

 

Techniek

hoogwerker

 

luchtdruk

hypnowiel

 

snaarwielen

zenuwspiraal

elektriciteit

kat op een paal

kracht en beweging

vissermannetje

evenwichtspunt en metaalbewerking

zwaaipiet

 

krukascontructie

Groep 7

 

Techniek

wenskaart

 

electronica

zonnespiraal

zonne-energie

wiebelwagen

 

overbrenging

spaarpot

 

electronica en ontwerp

fantasiebeest

krukasconstructie

electrisch pimpampet

electriciteit

Groep 8

 

Techniek

tekendoos

 

houtconstructie

electrisch pimpampet

elektriciteit

slipperboot

 

zonnenergie en aandrijving

deinende vlinder

evenwicht en solderen

fietsverlichting en versnelling 

stroomkring en tandwielen

bandenplakken

luchtdruk.

 

 

 

 • WETENSCHAP & TECHNIEK! Projectdagen in verankering methode Natuniek
  Drie projectdagen per klas: Gedurende het jaar zijn deze er voor alle groepen, gerelateerd aan de onderwerpen uit het reguliere lesprogramma: voor groepen 1 t/m 4 zijn dit de themalessen en voor de groepen 5 t/m 8 de Natuniek lesmethode. Tijdens een projectdag staat alles in het teken van wetenschap en techniek. Met spannende wetenschapsvragen, borrelende vloeistoffen en technische hoogstandjes zorgen we voor een verdieping van ons  techniek- en wetenschapsonderwijs. Elke klas zal wordt ingericht als een laboratorium. Proefjes worden gedaan en wetenschapsvragen beantwoord. 
  Verankering Natuniek methode: De organisatie Techniek in School (TiS), die ook de projectdagen helpt organiseren, heeft ons team begeleid bij het verankeren en verdiepen van ons wetenschap & techniek onderwijs. Dit hebben zij gedaan door onder andere lesmateriaal op maat te maken: bij alle onderwerpen uit de methode zijn wetenschappelijke vragen geformuleerd met bijbehorende opdrachtkaarten. Verder ondersteunen de vakdocenten van TiS bij het inpassen van het wetenschap & techniek onderwijs binnen het onderwijsprogramma. 
  Hiermee is onze  natuur- en techniekmethode Natuniek voor de groepen 5 t/m 8 zo goed mogelijk verankerd en zorgen we dat de groepen 1 t/m 4 ook aan kunnen sluiten bij ons techniekonderwijs aan de hand van hun lesthema’s. En aansluiting bij de technieklessen voor de groepen 1-2 en 5 t/m 8 van Technika 10 speelt ook een rol. Daarbij is het van belang dat kinderen ook de (technisch) wetenschappelijke vragen leren kennen en stellen bij hetgeen zij (al doende) leren.
   
 • TAAL & LITERATUUR! Lezen en het kinderboek
  Wij vinden het heel belangrijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen dat zij veel lezen. Er zijn bijzonder veel prachtige en leuke kinderboeken waarvan ieder jaar tijdens de Kinderboekenweek  weer nieuwe verschijnen. Om het lezen naast ons reguliere lesaanbod verder te stimuleren, doen wij dan ook elk jaar mee aan de Kinderboekenweek, het Voorleesontbijt en de Nationale Voorleeswedstrijd. Verder nodigen we kinderboekenschrijvers en - illustratoren op school uit om iets te vertellen over hun vak, voor te lezen of bijvoorbeeld een e-book of boekillustratie te maken in een aantal klassen. Wij adviseren u met uw kind(eren) de openbare bibliotheek (zie: OBA) te bezoeken en lid te worden. Dit is gratis voor kinderen tot 19 jaar.
   
 • ERFGOED & BURGERSCHAPSVORMING. Herdenken en vieren
  De school heeft het verzetsmonument in de gevel van het Victoria Hotel geadopteerd. Met name groep 8 besteedt hier aandacht aan in het kader van Erfgoed en Burgerschapsvorming. Voorafgaand aan de kranslegging op 4 mei doen de kinderen mee aan het project  'Herdenken en vieren', onder leiding van Jori Wieriks over de Tweede Wereldoorlog.

Veel gestelde vragen

Wij geven hieronder op veel gestelde vragen met betrekking tot het Leonardo-programma en de Leonardo-ouderbijdrage een antwoord. Mocht u op uw vraag geen antwoord vinden, dan kunt u altijd uw vraag e-mailen naar leonardo@obsburght.nl. U ontvangt dan binnen korte tijd een antwoord.

Staat het team van De Burght ook achter deze actie van de ouders?

Hoe is de begroting voor het huidige schooljaar precies opgebouwd?

Wie bepaalt de inhoud van het programma?

Waaruit bestaat het programma voor de klas van mijn kind?

Krijgt mijn kind uit groep 5 volgend jaar het zelfde programma als groep 6 nu?

Moeten we niet een veel groter fonds oprichten voor alle dingen die belangrijk zijn op onze school, zoals computers of een frisse gymzaal?

Ik weet misschien wel een zakelijke investeerder, maar die wil waarschijnlijk liever bijdragen aan een concreet stuk van het programma. Kan dat?

Kunnen zakelijke investeerders ergens op rekenen?

Is/zijn mijn bijdrage(n) op naam van het gezin of op naam van mijn kind(eren)?

Hoe kan ik mijn bijdrage opzeggen?

Ik ben zelf creatief. Kan ik bijdragen aan dit programma met mijn inzet, om zo de kosten te drukken?

Als ik niet in staat ben bij te dragen aan het cultuur, techniek en wetenschapsonderwijs, wordt mijn kind dan uitgesloten van deelname?

Wat doen we als we te weinig geld hebben voor het hele programma? 

Wat doen we als we te veel geld hebben voor het hele programma? 

De kosten van het programma voor cultuur, techniek en wetenschap zijn circa € 150,- per kind per jaar. Op het machtigingsformulier staat echter een bedrag van € 180,-. Hoe zit dat?

Heeft de school zelf geen geld voor onderwijs in cultuur, techniek en wetenschap?

Waarom moet ik mijn bijdrage overmaken aan een aparte stichting. Kan dat niet rechtstreeks aan de school?

Ik overweeg een lijfrenteschenking. Wat is mijn belastingvoordeel? 

Op welk rekeningnummer kan ik mijn bijdrage overmaken?

Ik heb het antwoord op mijn vraag niet gevonden. Wat doe ik nu?

 

Staat het team van De Burght ook achter deze actie van de ouders?

Ja! De directie en het team hechten er veel belang aan om dit unieke onderwijsprogramma voor cultuur, techniek en wetenschap te behouden en verder te ontwikkelen. 

Hoe is de begroting voor het huidige schooljaar precies opgebouwd?

Een overzicht van de begroting voor het Leonardo da Vinci-programma voor het huidige schooljaar vindt u in de bijlage onder deze pagina. De begroting is gemaakt onder voorbehoud van financiering.

Wie bepaalt de inhoud van het programma?

Het programma voor cultuur, techniek en wetenschap ‘Leonardo da Vinci’ is een onderwijsondersteunend programma. Dat wil zeggen dat de inhoud van de lessen -waar mogelijk- een verdieping en verrijking bieden op de reguliere stof. De inhoud van het Leonardo da Vinci-Programma wordt bepaald door de directie, in samenspraak met de cultuurcoördinatoren van de school. De leerkrachten zijn eveneens betrokken.

Waaruit bestaat het programma voor de klas van mijn kind?

Voor een deel bestaat dat programma uit jaarlijks terugkerende onderdelen. Een overzicht van het programma per groep vindt u hier.

Daarnaast worden er jaarlijks activiteiten ondernomen ter ondersteuning van het onderwijsprogramma. Deze worden geboekt in samenspraak met de leerkrachten. 
Bijvoorbeeld een museumles of een bezoek van een specialist in de klas.

Krijgt mijn kind uit groep 5 volgend jaar het zelfde programma als groep 6 nu?

Ja, dit is de opzet van ‘de doorlopende leerlijnen’ (leermethoden) in beeldende vorming, muziek en techniek. In het overzicht van het programma vindt u meer informatie hierover. Dit programma is samengesteld onder voorbehoud van financiering.

Moeten we niet een veel groter fonds oprichten voor alle dingen die belangrijk zijn op onze school, zoals computers of een frisse gymzaal?

Als we het fonds structureel groter kunnen laten worden, dan is dat mooi en dan zouden we het in de toekomst wellicht voor meer doeleinden kunnen aanwenden. Op dit moment komt uw bijdrage aan de Stichting De Burght CT&W echter uitsluitend ten goede aan het programma voor cultuur, techniek en wetenschap ‘Leonardo da Vinci’.

Zaken als ICT, huisvesting en inrichting zijn ten laste van het schoolbudget. Het afgelopen jaar en ook dit jaar investeert de school grootschalig in ICT hardware en -software. Daarbij horen ook een ICT leermethode voor de kinderen en training voor de leerkrachten. ICT blijft ook de komende jaren een van de speerpunten van het schoolplan.

Daarnaast zijn vorig jaar twee schoolgebouwen opgeknapt, inclusief het souterrain en de gymzaal. Er is een klimaatinstallatie aangelegd om de luchtkwaliteit in de school te verbeteren.

Ik weet misschien wel een zakelijke investeerder, maar die wil waarschijnlijk liever bijdragen aan een concreet stuk van het programma. Kan dat?

Wanneer u een mogelijke zakelijke investeerder kent, maar ook wanneer u zelf geïnteresseerd bent om de stichting De Burght CT&W zakelijk te ondersteunen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Jan Huizer, penningmeester van de Stichting. Hij is van harte bereid om u te informeren en te adviseren over de diverse mogelijkheden (penningmeester@stichtingdeburghtctw.nl)

Kunnen zakelijke investeerders ergens op rekenen?

Giften aan de Stichting De Burght CT&W zijn vrijwillig en verplichten de ontvanger in het geheel niet om jegens de donateur een tegenprestatie van welke aard dan ook te leveren. Dat neemt niet weg dat wij van harte bereid zijn om met u van gedachten te wisselen over de manier waarop we u tegemoet zouden kunnen komen, ook al zijn de middelen die de school hiertoe heeft vanzelfsprekend beperkt. Te denken valt aan een kunstwerk, of (een uitnodiging voor) een tentoonstelling, een reportage in een bedrijfsblad, etc.

Is/zijn mijn bijdrage(n) op naam van het gezin of op naam van mijn kind(eren)?

Uw bijdragen staan op naam van de donateur (het gezin). U doet een donatie, omdat u één (of meerdere) kinderen op school heeft. Meer informatie over de ouderbijdrage en de financiële aspecten van uw donatie vindt u op de op de pagina Leonardo-ouderbijdrage.

Hoe kan ik mijn bijdrage opzeggen?

U kunt uw automatische machtiging te allen tijde stopzetten. Bij de administratie van de school ligt een formulier ‘Stopzetting machtiging - Stichting De Burght CT&W’. Als u dit ondertekend inlevert, wordt uw betaling stopgezet.
De machtiging stopt automatisch zodra uw laatste kind van school gaat.

Ik ben zelf creatief. Kan ik bijdragen aan dit programma met mijn inzet, om zo de kosten te drukken?

Als u zelf muzikant of kunstenaar bent en kennis en ervaring heeft met cultuur-, techniek- of wetenschapseducatie in het basisonderwijs, dan kunt u wellicht een bijdrage leveren aan deze lessen. U kunt dan contact opnemen met een van de cultuurcoördinatoren van de Burghtschool via leonardo@obsburght.nl.

Als ik niet in staat ben bij te dragen aan het cultuur, techniek en wetenschapsonderwijs, wordt mijn kind dan uitgesloten van deelname?

Nee. De totale som aan ouderbijdragen bepalen de samenstelling van het programma. Dat programma wordt aangeboden aan alle leerlingen. Uw bijdrage is bovendien vrijwillig.

Wat doen we als we te weinig geld hebben voor het hele programma? 

Indien het onverhoopt niet lukt om voldoende geld bijeen te brengen, dan zullen we genoodzaakt zijn het programma bij te stellen, op inhoud en frequentie.

We streven er naar telkenjare aan het einde van een schooljaar al zekerheid te hebben over de beschikbare fondsen voor het volgende schooljaar. De diverse vakdocenten kunnen dan ook ruim van tevoren worden gecontracteerd.

Wat doen we als we te veel geld hebben voor het hele programma? 

Mocht er naar aanleiding van de huidige actie royaal worden geschonken, dan zal het overschot gereserveerd blijven voor het volgende schooljaar of kunnen er incidentele activiteiten mee worden gefinancierd.

Wanneer we structureel meer geld bijeenbrengen dan begroot, dan kunnen we het programma uitbreiden met onderdelen die het reguliere onderwijsprogramma verrijken en verdiepen. Deze extra fondsen kunnen eventueel ook worden aangewend voor andere ondersteunende middelen, zoals ICT.

De kosten van het programma voor kunst cultuur en techniek zijn circa  150,- per kind per jaar. Op het machtigingsformulier staat echter een bedrag van  180,-. Hoe zit dat?

Bij het bepalen van een richtbedrag voor de ouderbijdrage hebben we de begroting van het programma voor het huidige schooljaar als uitgangspunt genomen. Dat gaat om een bedrag van circa € 85.000,-. Op grond van ervaringscijfers zijn we ervan uitgegaan dat een deel van de ouders de ouderbijdrage niet kan of wil voldoen. Het begrote bedrag van €85.000,- is derhalve toegerekend naar circa 80% van het totale aantal leerlingen. Dit levert een richtbedrag op van €180,- per kind per jaar.

De ouderbijdrage is echter vrijwillig. Het staat u vrij om minder bij te dragen dan het richtbedrag. Maar vanzelfsprekend ook meer! In het formulier ‘Ouderbijdrage stichting De Burght CT&W’ vindt u, behalve het richtbedrag, ook de mogelijkheid zelf aan te geven welk bedrag u jaarlijks wilt bijdragen.

Heeft de school zelf geen geld voor onderwijs in cultuur, techniek en wetenschap?

Als Openbare Basisschool krijgt De Burght middelen voor extra onderwijs uit twee bronnen:
- De Rijksoverheid. De Burght ontvangt jaarlijks €10,90 per kind per jaar uit de rijksbegroting. Van dat geld betaalt de school vooral materialen voor de lessen BEVO, muziek en techniek.
- De gemeente Amsterdam. De gemeente deelt aan openbare basisscholen in Amsterdam vouchers uit. De vouchers bedragen rond €20,- per kind per jaar . Het vouchergeld wordt besteed aan het zogenaamde ‘onderwijs ondersteunende programma’, waaronder: museumbezoeken, Artis, theatervoorstellingen en specialisten in de klas. De toekomst van de voucherregeling is helaas nog onzeker.

Waarom moet ik mijn bijdrage overmaken aan een aparte stichting. Kan dat niet rechtstreeks aan de school?

Onze school maakt deel uit van de overkoepelende organisatie Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA). Door te schenken aan Stichting De Burght CT&W (een stichting met het onderwijs op De Burght als enige begunstigde) voorkomen we dat de fondsen die we bijeenbrengen moeten worden verdeeld over alle 7000 leerlingen van de OOadA. Stichting De Burght CT&W heeft bovendien de culturele ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Dankzij deze culturele ANBI-status is uw bijdrage in beginsel voor 125% fiscaal aftrekbaar.

Ik overweeg een lijfrenteschenking. Wat is mijn belastingvoordeel?

Dit kunt u voor uw eigen situatie berekenen door gebruikmaking van het vergelijkingsmodel met betrekking tot de fiscale aspecten van uw schenking. Deze vindt u als bijlage op de pagina Leonardo-ouderbijdrage.

Op welk rekeningnummer kan ik mijn bijdrage overmaken?

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL51 ABNA 047.92.03.989 ten name van Stichting De Burght CT&W. Vermeldt hierbij alstublieft naam van uw kind(eren) en de groep(en).

Ik heb het antwoord op mijn vraag niet gevonden. Wat doe ik nu?

Als uw het antwoord op uw vraag niet heeft gevonden bij de Veelgestelde Vragen, dan kunt u een mail sturen naar leonardo@obsburght.nl Vanzelfsprekend zullen wij al uw vragen als vertrouwelijk behandelen.