Leerlingen

 

Dit is een speciaal onderdeel voor leerlingen van de Burghtschool!
Wat je altijd al had willen weten moet je hier kunnen vinden.

Je leest hier welke bijzondere uitstapjes je dit jaar kunt verwachten: Artis, theater, schaatsen, noem maar op.

De leerlingenraad heeft een eigen pagina. Zij verzamelt wensen en plannen van jullie en probeert die uit te (laten) voeren. Lees wat ze allemaal bereikt hebben en wat ze bespreken.

Op school leer je een hoop en soms wil je thuis misschien wat stof inkijken of via spelletjessites je taal of rekenkunde verhogen. Kijk dan op de surf & schoolpagina.

Wist je dat je met vragen of problemen op allerlei manieren geholpen kan worden?

Verveel je je ‘s middags, check dan eens het aanbod van activiteiten na schooltijd.

Op de afsprakenpagina lees je hoe het hoort op school: de regels.

Foto's van je klas en de rest van de school worden door leerkrachten en ouders, misschien zelfs door jouzelf op de foto pagina gezet. Neem af en toe eens een kijkje!

Suggesties of tips van zaken die je op de leerlingenpagina's van de website wilt terugvinden, kun je mailen naar: webredactie@obsburght.nl.

Activiteiten dit jaar

Op onze school worden de gewone lessen vaak afgewisseld met bijzondere activiteiten en uitstapjes. Wat je dit jaar kunt verwachten lees je hieronder. Als je wilt weten op welke dag het precies plaatsvindt, dan kun je dit opzoeken in de jaarkalender.

Ook hebben jullie Leonardo-lessen muziek, dans (groepen 1-2), techniek (groepen 5 t/m 8), beeldende vorming (groepen 3 t/m 8) en techniek & wetenschap. Deze kun je vinden bij het Leonardo-lesprogramma. De groepen 5 t/m 8 gaan ook naar tentoonstellingen in musea die aansluiten bij lessen geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek.

Na de zomervakantie tot aan de herfstvakanti

 • Zomerfeest
 • Schooltuinlessen - groepen 7
 • Artis - groepen 3
 • Schoolreis - groepen 1-2
 • Activiteiten in het kader van de kinderboekenweek - alle groepen

Na de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie

 • 1e projectweek Wetenschap en Techniek - alle groepen
 • Sinterklaasfeest - alle groepen
 • Hermitage bezoek - groepen 4, 5 en 6
 • Wenskaarten maken - alle groepen
 • Kerstdiner op school - alle groepen
 • Schaatslessen - groepen 5 t/m 7
 • Voorleeswedstrijd - groepen 7 en 8
 • Vuurwerkprefentieles - groep 8

Na de kerstvakantie tot aan de meivakantie

 • Voorleesontbijt - alle groepen
 • Basketbaltoernooi - groepen 7 en 8
 • Paaseiwedstrijd - alle groepen
 • Paaseieren zoeken - groepen 1-2
 • Paasontbijt op school - groepen 3 t/m 8
 • Week van de Lentekriebels - alle groepen
 • Bewustzijnslessen - groepen 4 
 • Kunstschooldagen - groepen 8
 • 2e projectweek Wetenschap en Techniek - alle groepen
 • Schooltuinlessen start - groepen 6
 • Theoretisch verkeersexamen - groepen 7
 • Eindtoets CITO - groepen 8

Na de meivakantie tot aan de zomervakantie

 • 3e projectweek Wetenschap en Techniek - alle groepen
 • Praktisch verkeersexamen - groepen 8
 • Dodehoekles - groepen 8
 • Schoolfotograaf - alle groepen
 • Avondvierdaagse - voor iedereen die het leuk vindt uit alle groepen
 • Juffenverjaardag - groepen 1-2
 • Schoolreizen - groepen 3 t/m 8
 • Sport- en spelletjesdagen - alle groepen
 • Volleybaltoernooi - groepen 5 en 6
 • Herdenken en vieren  - groepen 8
 • Voorlichtingslessen Bureau Halt - groepen 8
 • Afscheidsvoorstelling / Musical - groepen 8

 

 

Surf & School

Je krijgt allerlei vakken op school, en soms wil je dingen misschien thuis nog eens oefenen, of zoek je een computerspelletje waarmee je ongemerkt nog je spelling of rekenen kunt verbeteren.

Klik voor leuke webtips

Onderbouw (groep 1-2)
Midden- en bovenbouw (groep 3-8)

Lesmateriaal 

Samenvattingen van aardrijkskunde & wereldorientatie (Meander), geschiedenis (Brandaan), natuur & techniek (Natuniek) en spellingsregels kun je downloaden van de Burghtwebsite.
Je hebt dan wel het wachtwoord nodig. Dat weet je leerkracht wel. Klik en ga naar het onderdeel onderwijs-lesmateriaal.

Onderbouw

 Allerlei spelletjes

 www.kenny.nl

 

 Schooltv  

 Rekenen

 Rekenweb

 Lezen

 Babbelbank

 Lezen (zinsvolgorde)

 Koeienletters

 Lezen (door letters slepen)

 Zinnenslepen

Midden- en bovenbouw 3-8

 Alle vakken

 Kennisnet

 

 Schoolbordportaal (digibord)

 

 8-12.nl

 Spreekbeurten

 Schooltv voor groep 3-4

 

 Schooltv voor groep 5-6

 

 Spreekbeurtenhulp

 8-12.nl

 Rekenen

 Rekenweb

 

 Breuken oefenen

 Spelling

beterspellen.nl  Werkwoordspelling oefenen

 


 

 Lezen

 Kinderboekenschrijvers

 

 Kinderboekenweek

 Lezen en schrijven

 http://www.kindergedicht.nl

 Schrijven: verhalenwedstrijd

 Het geheim van... (inzenden tot 1 december)

 Aardrijkskunde: topo Nederland

 Topodiploma

                              topo hele wereld

 Topografie testen

 Geschiedenis

 Vroeger enzo

 

 Geschiedenis 24

 

 

 Toen en nu (de geschiedeniscanon)

 Engels

 

 Engelse liedjes

 Wetenschap

 Proefjes.nl


 

 Knutsellab.nl

 Muziek

 

 Klassieke muziek

 

 

Leerlingenraad

 

Over de leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 die mee  bepaalt met wat er op school gebeurt. Zij bespreken maandelijks de meningen en ideeën van kinderen uit de verschillende groepen.

Er zijn afgelopen jaar heel veel ideeën binnen gekomen zoals het basketbalnet vervangen en het idee om een volleybaltoernooi voor de groepen 6 te organiseren.

We hebben ook een ideeënbus, die in de hal van H34 hangt naast het magazijn. Hier kunnen de kinderen hun briefje met idee of mening kwijt. In de vergadering bespreken wij al die ideeën en beslissen we of we iets met de ideeën kunnen doen.

Alleen de bovenbouw kan meedoen aan deze leuke vergaderingen. Helaas kunnen er maar 2 leerlingen per klas bij zijn. Jaarlijks worden er twee nieuwe deelnemers gekozen. Wij hopen dat u nu iets meer te weten bent gekomen over de leerlingenraad.

Vriendelijke groet,

Leerlingenraad

Wie zitten er schooljaar 2017-2018 In de leerlingenraad?

6A - Naomi en Rens
6B - Sael en Luca
6C - Roxy en Augustijn
7A - Zwerver en Lisa R.
7B - Lucas en Lee
8A - Hein en Teddy
8B - Lisa en Manú

Vergaderdata

2018: Maandag 5 november en woensdag 12 december
2019: Woensdag 16 januari, 6 febrauari, 6 maart, 10 april, 8 mei, 5 juni en 3 juli.

Verslagen van vergaderingen

Je kunt hieronder lezen wat de leerlingenraad heeft besproken in de laatste twee vergaderingen. Als je ook wilt weten waarover ze in de andere vergaderingen hebben gesproken in dit schooljaar, dan kun je dit vinden in de notulen onderaan deze pagina. Deze kun je downloaden. Ook vind je daar een verslag van wat de leerlingenraad heeft bereikt in het afgelopen jaar op school.

Afspraken en schoolregels

Wist je dat....
er allerlei afspraken op school zijn waar we elkaar aan houden?

De Drie Schoolregels

 1. Wij zijn rustig in de school
 2. Wij dragen zorg voor onze omgeving
 3. Wij zijn aardig voor elkaar (Iedereen is anders en dat respecteren we).

  Deze regels zijn ervoor om te zorgen dat we het allemaal prettig kunnen hebben op school. Ook maak je met je eigen klas nog aparte klassenregels.

Andere afspraken

 • Klassenvergaderingen houden we wekelijks in de groepen 4-8.
 • 'Dingen' ruilen en verzamelen mag alleen in de pauzes worden gedaan.
 • Speelgoed neem je alleen mee naar school als het is afgesproken met de juf of meester.
 • Kopiëen worden alleen door volwassenen gemaakt.
 • Kinderen mogen alleen printen met toestemming van de leerkracht.
 • Computers/beeldschermen zetten we na gebruik uit, ook in het computerlokaal, stoelen aanschuiven en koptelefoon erop.
 • Als we op stap gaan lopen we twee aan twee in de rij.
 • Na school gaan we meteen naar huis.

Tussenschoolse opvang

 • We luisteren naar de overblijfmedewerker.
 • We blijven 10 minuten zitten tijdens het eten.
 • Dus voor of na de tijd dat we eten, gaan we naar de W.C. en pas na 10 minuten ruimen we de tas op.
 • Computers zijn uit, alleen het digibord mag aan.
 • You-tube mag niet worden gebruikt.
 • We lopen rustig op de trap en in de gangen.
 • We lopen twee aan twee in de rij op straat.
 • We wachten bij elke hoek en elke oversteekplek.
 • We voetballen samen en met één bal.
 • Als er geroepen of gefloten wordt bij het buitenspelen, dan ruimen we op en gaan we in de rij staan.

Fietsen

De fietsen moeten voor zover mogelijk in de fietsenrekken tegenover de school worden geplaatst. Fietsen mogen niet op de stoep worden neergezet of tegen de hekjes op de stoep. Alleen voor het gebouw aan de Keizersgracht mogen fietsen aan het hek worden gezet. Voor beschadiging aan en diefstal van fietsen is de school niet aansprakelijk.

Mobiele telefoon, iPod, Nintendo en dergelijke 

Telefoons moeten uit staan tijdens de lessen. Spelcomputers en MP3-spelers mogen niet worden meegenomen naar school. Bij diefstal en/of verlies is de school niet aansprakelijk. Bij overtreding wordt de apparatuur ingeleverd bij de directie. Je ouders kunnen de spullen daarna bij de directie ophalen.

Gymnastiek

Tijdens de gymles draag je geen sieraden. Voor gymnastiek heeft iedereen aparte gymkleren en -schoenen, die je op de dag dat je gym hebt mee naar school en weer mee naar huis neemt. Was de gymkleren regelmatig. Handig om te weten voor de gym:

 • Linker kleedkamer is voor de meisjes, de rechter voor de jongens.
 • Halve kleedkamer gebruiken per groep.
 • Rustig wachten tot de volgende groep uit de kleedkamer komt.
 • Gymkleren vergeten kan worden bestraft.
 • In het toestellenhok mag niet worden gespeeld.

Internetgebruik

Voor het gebruik van internet gelden de volgende afspraken:

 1. We bezoeken alleen sites die geen seks, geweld, racisme en dergelijke bevatten.
 2. We downloaden alleen dingen met toestemming van de juf of meester.
 3. We installeren alleen iets met toestemming van de leerkracht.
 4. We chatten niet tijdens de schooluren.
 5. Er wordt gewerkt met een zoekstrategie.
 6. Tijdens de overblijf is het niet toegestaan het internet te gebruiken.
 7. Misbruik van het internet wordt direct bij de directie en ouder(s) gemeld.
 8. Leerkrachten stellen zich op de hoogte van de diensten en websites die de kinderen gebruiken.
 9. Slechte ervaringen met chatten en dergelijke moeten direct worden gemeld. De directie neemt in een dergelijk geval contact op met de aanbieder van de website en doet aangifte indien nodig.

 

 

Vragen of problemen

Het kan zijn dat je met vragen zit, bijvoorbeeld over waarom dingen op school gaan zoals ze gaan. Misschien zou je dingen anders willen.
Of misschien heb je problemen, in de klas of thuis, waar je eens over zou willen praten. 
Bij wie kun je dan terecht? Op school kun je gaan naar de leerlingenraad, jouw leerkracht, het luisterteam of de intern begeleider. En je kunt ook de kindertelefoon bellen.

Je kunt hieronder lezen wat je aan wie kan vragen.

Leerlingenraad

Heb je ideeën over hoe het leuker kan op school dan kun je ook naar de leerlingenraad stappen. Die overlegt regelmatig over de gang van zaken op school. Je kunt altijd een briefje met jouw idee of mening in de ideeënbus van de leerlingenraad kwijt. Deze hangt aan de muur in de hal van Herengracht 34.

Leerkracht

Ga met je vragen over de les, over de klas of over de school eerst naar je eigen juf of meester.
Blijf je daarna met vragen zitten, vraag dan of je samen met één van je ouders kan komen praten met je juf of meester.

   

....Voor jou is de school misschien helemaal niet zo leuk…
Dat kan komen omdat andere kinderen dingen zeggen of doen die jij niet prettig vindt, die je zelfs bang maken. Het gevoel dat je daarbij hebt, wordt ook wel het ‘Nee-gevoel’ genoemd. Bijvoorbeeld als iemand vaak iets zegt over hoe je eruit ziet, of flauwe opmerkingen of grapjes maakt over jou. Het kan ook zo zijn dat iemand aan je lichaam zit, terwijl je dat helemaal niet fijn vindt. 
Op school zeg je als iemand iets doet wat jij niet wilt: “IK WIL DAT NIET!”
Praat erover, blijf er niet alleen mee zitten.

Luisterteam: Interne Contactpersonen

Vraag naar juf Lisenka of meester Edwin: "Je kunt het ook aan een van ons vertellen. Wij zijn er speciaal voor kinderen die het op school niet prettig vinden, omdat er verkeerd met hen wordt omgegaan. Wij luisteren naar jouw verhaal en helpen je verder. Je verhaal is bij ons veilig. Je zou ons dus ook ‘luisterjuf'  en ‘luistermeester’ kunnen noemen.
Je kunt ons ook e-mailen: lisenkaentrop@obsburght.nl  of edwinlijftogt@obsburght.nl.

Intern Begeleider

Tenslotte kun je vragen naar de Intern Begeleider. Die kan je extra helpen als je bang bent dingen fout te doen, of als je gepest wordt. Of als je leerproblemen hebt. Wie dat is kun je vragen aan je leerkracht of bij de administratie van de school.

Kindertelefoon

Soms zit je met ingewikkelde vragen over je familie of je omgeving. Persoonlijke vragen. Daarmee kan je naar je juf of meester. Vind je dat te eng dan is er ook de Kindertelefoon, waar je anoniem naartoe kan bellen, en waar ze je misschien kunnen helpen of advies kunnen geven.
Het telefoonnummer is gratis: 0800-0432.
Op de website van de kindertelefoon kun je ook al contact maken via chat, en je kunt er een heleboel problemen van kinderen lezen, met reacties daarop: http://www.kindertelefoon.nl/

Na schooltijd

Op de Burghtschool en op andere plekken in de buurt zijn er allerlei dingen te doen na school. Hier een greep uit de mogelijkheden, maar kijk ook op de website kidsactiviteiten of onderaan deze pagina bij de wijkarrangementen;

 • Knutselen, koken, theater en veel andere cursussen door DockDock Kidsactiviteiten wordt gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam.

  Een aantal activiteiten vinden plaats op school maar ook op andere locaties in de buurt.
  Kijk voor het gehele programma op www.amsterdam.nl/kidsactiviteiten, ga naar Centrum en klik op Westelijke Binnenstad daar vindt u ook meer informatie over de inhoud van de activiteiten.
  Via deze site kunt u uw kind online inschrijven en met IDEAL betalen voor een van de cursus. Kijk voor meer informatie in het programmaboekje dat verkrijgbaar is bij de administratie op school, of te downloaden is vanaf de website van IJsterk
 • Dans, gitaar, piano, toneel, wintertennis, voetbal

          ​Movendi geeft deze naschoolse lessen in de  Burghtschool en in de buurt.
          Zie www.movendi.nl voor het actuele rooser.
          Leerlingen van alle scholen kunnen overal meedoen en het hele seizoen
          instappen tenzij de cursus vol is.
          Voor nadere informatie en aanmelding voor proeflessen kunt u een e-mail
          sturen naar info@movendi.nl.

 • Karate door de Shokatan Club: Deze lessen zijn vroeg in de avond in de gymzaal op school. Op woensdagavond is er ook een ouder-kind training. Meer informatie vind je hier.
 • Schaakles: In het atelier (technieklokaal) op school, woensdagmiddag van 12.30 - 13.30 uur voor kinderen vanaf 8 jaar. Henk Smitz geeft de denksport lessen en je kunt hem voor meer informatie bellen op: 020 - 664 8141.

 • Diverse sporten door Club Sciandri: Dit is voor kinderen uit de buurt. Zij kunnen hier kennis maken met verschillende soorten sport. Ook is er de sportinstuif. In deze lessen wordt veel aandacht besteed aan de beleving van sport- en spel. Spelenderwijs leer je verschillende motorische vaardigheden zoals klimmen, klauteren, rollen en springen. De lessen worden in de gymzaal op de Westerstraat gegeven. Aanmelden kan via het formulier op de website van Sciandri of je kunt een e-mail met alle gegevens sturen naar: centrum@sciandri.com.