De drie Leonardo-lesonderdelen

Muziek, Dans en Drama 

Elke groep heeft per jaar 15 uren muziekles die worden gegeven door een vakdocent muziek, naast lessen van de eigen groepsleerkracht. De invulling van de lessen door de vakdocent verschillen per groep. In de lagere groepen wordt er gezongen onder muzikale begeleiding, de leerlingen van groep 1-4 volgen het ZingZo-programma van de Muziekschool Amsterdam.De groepen 5-8 krijgen muziek/theater lessen met een afsluitende voorstelling.
De groepen 1-2 hebben daarbij nog vier uur dans met een show ter afsluiting. Groep 3 bereidt de magische voorstelling ‘Circus Hoeplakee’ voor. 

Beeldende Vorming

Vanaf groep 3 hebben alle leerlingen 7 x 1,5 uur extra beeldende vorming onder leiding van een vakdocent. Deze lessen worden altijd in een breder kader geplaatst, aansluitend bij een thema of vak uit het reguliere lesprogramma. Ze maken gebruik van verschillende technieken en multimedia.

Techniek

De kleuters en 3/4 krijgen 3 x 1,5 uur techniek lessen. Vanaf groep 5 tot en met 8 hebben kinderen 7 x 1,5 uur per jaar het vak techniek. In deze lessen fabriceren kinderen werkstukken waaraan een technisch principe ten grondslag ligt, zoals elektriciteit, magnetisme, verbindingen. Er wordt veel getimmerd, gezaagd en geschroefd. De klas wordt in tweeën gedeeld: de andere helft krijgt een normale les  van de leerkracht in een fijne kleine groep.

Wetenschap en Techniek

Alle groepen hebben vier Wetenschap & Techniek dagen per jaar. Op zo’n dag staat een bepaald thema centraal: denk aan beweging, chemie of voeding. Voor de midden- en bovenbouw vormen deze dagen een praktische aanvulling op de lessen uit de methode NatuNiek. De proefjes uit deze lesmethode worden op deze dagen uitgevoerd.

Lezen, Taal en Toneel

In het kader van de Kinderboekenweek worden altijd diverse activiteiten georganiseerd. De onderbouw bezoekt een theatervoorstelling. Groep 4 bezoekt de kinderboekenwinkel op de Rozengracht. Groep 6 bezoekt het Scheepvaartmuseum voor een workshop over de VOC (dit sluit ook aan bij hun geschiedenislessen). Groep 7 volgt een Workshop in Artis. Tenslotte maakt groep 8 een E-book en doet mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd. In alle klassen wordt voorgelezen door ouders en ‘beroemde’ buurtgenoten (auteurs, acteurs, politici en anderen).

Cultureel erfgoed

In groep vijf bezoekt een heuse Romein de groep wanneer ‘de Middeleeuwen’ behandeld worden tijdens geschiedenis. Ook volgen de kinderen een workshop in de Hermitage die aansluit bij de expositie van dat moment. De kinderen van groep 6 gaan daar eveneens heen. Zij bezoeken voorts Artis, waar hun een geweldige les aangeboden wordt.  In groep 8 wordt veel aandacht besteed aan de Tweede Wereld Oorlog, waarbinnen o.a. een bezoek aan het Anne Frankhuis.