Aanmeldingsformulier Tussenschoolse Opvang

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

U kunt uw kind aanmelden voor de Tussenschoolse Opvang (TSO) door onderstaand formulier in te vullen en in te dienen.

  • Met de aanmelding van uw kind gaat u akkoord met de regels die gelden tijdens de overblijf. 
  • De deelname van uw kind aan de TSO verplicht u tot betalen van de kosten die u op de TSO pagina vindt.
  • Met dit formulier machtigt u de TSO tot inning van de kosten van uw bankrekening.
  • De aanmelding en doorlopende machtiging gelden zoalng uw kind deelneemt aan de TSO en zolang uw kind op school zit.

U ontvangt vervolgens een e-mail bevestiging met de door u ingevulde gegevens. De aanmelding wordt verder verzorgd door de overblijfadministratie van het bestuursbureau van Openbaar Onderwijs aan de Amstel en zij sturen u een ontvangstbevestiging per e-mail. Deze zult u tevens jaarlijks ontvangen zodat u voor ieder schooljaar weet wat de afspraken en kosten zijn.

Hartelijk dank,

 
Directie en Coördinator Tussenschoolse Opvang 
O.B.S. De Burght
 
Kosten overblijf
Prijzen in euro'sDagprijsJaarprijs voor 1 weekdagJaarprijs voor 2 weekdagenJaarprijs voor 3 weekdagenJaarprijs voor 4 weekdagen
Normale prijs2,0078,00156,00234,00312,00
Kortingsprijs: bij betaling van de kosten in één termijn ontvangt u 10% korting.1,8070,00140,00210,00280,00
  • Incidentele overblijf: extra dagen alleen met behulp van strippenkaart à € 20,00 voor acht keer overblijven (verkrijgbaar bij de administratie tegen contante betaling). 
 

 

 

AFSPRAKEN BIJ DEELNAME
AANMELDINGSGEGEVENS KIND
KORTING: U ontvangt 10% korting als u de jaarkosten vooruit, in één termijn betaalt. DEEL SCHOOLJAAR: Bij aanmelding voor een deel van het schooljaar worden de kosten naar rato berekend. KLEUTERS: Voor kinderen uit groepen 1-2 wordt rekening gehouden met 10 marge-dagen per jaar.
DOORLOPENDE MACHTIGING - S€PA
Door invulling van dit formulier geeft u TOESTEMMING VOOR DE VOLGENDE TWEE ZAKEN: 1) O.B.S. De Burght mag doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank sturen om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens betaling tussenschoolse opvang; 2) Uw bank mag doorlopend een bedrag van uw rekening afschrijven overeenkomstig de opdracht van O.B.S. De Burght. INDIEN ONEENS: Als u het niet eens bent met deze afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
GEGEVENS OUDER / VERZORGER
Uw internationaal bankrekeningnummer (IBAN) heeft 18 posities. Dit mag geen zakelijke rekening zijn.
VOORAANKONDIGING INCASSO: Deze ontvangt u uiterlijk 14 dagen voor incassodatum. BETALINGSVERPLICHTING: Deze behoudt u tevens na het eventueel mislukken van een incasso of het intrekken van uw machtiging. BETALINGSACHTERSTAND: Indien dit zich voordoet zullen wij de deelname van uw kind aan de TSO opschorten tot de betalingsachterstand is ingelopen of een betalingsregeling is overeengekomen. Uw kind kan zolang niet deelnemen aan de TSO. VOORTDURENDE BETALINGSACHTERSTAND: Als dit zich voordoet, of als de betalingsregeling niet wordt nagekomen, dan zullen wij incassomaatregelen nemen om het openstaande saldo op u te verhalen.
BIJZONDERHEDEN KIND
Geef hieronder aan of voor uw kind ten aanzien van onderstaande onderwerpen bijzonderheden gelden die van belang zijn voor de TSO.
MEEWERKEN BIJ DE TSO
De TSO is regelmatig op zoek naar nieuwe vrijwilligers om de overblijf te verzorgen. Als vrijwilliger ontvangt u een wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding van €10,00 per keer. Werkt u als vaste vrijwilliger, dan maakt uw kind/maken uw kinderen, naar rato gratis gebruik van de TSO. Overleg, scholing en begeleiding zijn ook vaste onderdelen van het werk van de vrijwilligers. De TSO coördinator kan u meer informatie verstrekken over de taken van de TSO vrijwilliger.
SCHOLIERENVERGOEDING
Dit is een bedrag voor schoolgaande kinderen van Amsterdammers met een laag inkomen. Met het geld kunt u school-, sport- en culturele activiteiten van uw kind bekostigen, waaronder ook de TSO. Kijk op: www.amsterdam.nl en zoek op "scholenvergoeding". Hier kunt u lezen wat er precies onder valt en hoe u dit jaarlijks bij de gemeente kunt aanvragen. Het voorgaande schooljaar bedroeg de tegemoetkoming €225,00 per kind per jaar voor leerlingen van de basisschool.