Aanmeldingsformulier zij-instroom

Met dit aanmeldingsformulier kunt u een verzoek tot inschrijving van uw kind op onze openbare basisschool De Burght doen. Dit geldt voor kinderen ouder dan 4 jaar, die van school willen wisselen.

Heeft u al een kind op school, dan kunt u deze stap overslaan en meteen naar inschrijving gaan
Over ons aannamebeleid en de spelregels leest u meer op de pagina aanmelding en inschrijving.

U ontvangt na volledig invullen en versturen een e-mail met de door u ingevulde gegevens. Print deze e-mail, vul de datum in en plaats alle benodigde handtekening(en). Sluit een kopie van een bewijsstuk (bijvoorbeeld paspoort of zorgpas) voor het burgerservicenummer van uw kind bij. U kunt het formulier, met de kopie van het bewijsstuk, inleveren bij de administratie van de school. Of beide documenten als scan versturen per e-mail naar: burght@obsburght.nl onder vermelding van 'Aanmelding zij-instroom'. U ontvangt van ons per e-mail een bevestiging van uw verzoek tot inschrijving. Meer informatie over de toelatingscriteria voor zij-instromers, onderaan de volgende pagina.
 
 

 

Hartelijk dank,

Directie 
O.B.S. De Burght

ALGEMENE GEGEVENS KIND
Voor de duidelijkheid: burgerservicenummer, sofinummer en onderwijsnummer zijn meestel dezelfde nummers.
SCHOOL INFORMATIE