Aanvraagformulier bijzonder verlof

Er kan aan leerlingen bijzonder verlof worden verleend wegens gewichtige omstandigheden.
U kunt deze verlofaanvraag doen door dit formulier in te vullen. Vervolgens ontvangt u een e-mail met de door u ingevulde gegevens. Print deze e-mail en lever het ondertekend in, samen met het bewijsstuk van reden en noodzaak, bij de administratie van de school. U kunt het getekende document en bewijsstuk ook als scan e-mailen naar burght@obsburght.nl onder vermelding van 'Verlof - naam kind - groep'.

Voor een verlof van méér dan 10 dagen moet u uw verzoek rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar indienen. Hiervoor kunt u een formulier bij de administratie van de school verkrijgen.

Hartelijk dank,

Directie
O.B.S. De Burght

 

GEGEVENS AANVRAGER
LEERLING GEGEVENS
VERLOF INFORMATIE
Vakantie valt hier niet onder, daarvoor is een apart formulier op te vragen.