Intakeformulier

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die binnenkort starten in groep 1-2,

Van een moderne basisschool mag u verwachten dat op een verantwoorde wijze zorg gedragen wordt voor de leer- en gedragsontwikkeling van uw kind.
Een goede leerlingzorg is namelijk van invloed op het welbevinden en goed functioneren van kinderen op de basisschool, waar zij niet alleen heel veel leren, maar bovendien ook veel plezier beleven.

Wij willen de leer- en gedragsontwikkeling van alle kinderen zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen. Hiervoor is het van groot belang dat wij direct bij de start geïnformeerd zijn over de ontwikkeling van uw kind en mogelijke risicofactoren rond deze ontwikkeling.

Daarom verzoeken wij u dit intakeformulier in te vullen. Het betreft een aantal vragen met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind. De gegevens zijn onder andere ook van belang voor de groepsindeling van de kleuters. Daarnaast is het belangrijk dat wij van uw kind een aantal medische gegevens en andere praktische informatie ontvangen. Zodat we precies weten hoe te handelen en wie te bellen als er op school iets met uw kind gebeurt.

Leerlinggegevens vallen onder de Wet op de persoonsregistratie en voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn aan dergelijke informatie.

Als wij van u het inschrijvingsformulier, het intakeformulier en het toestemmingsformulier medisch handelen hebben ontvangen, volgt een bericht van definitieve èn volledige inschrijving op onze school.

Hartelijk dank,

Directie en Interne Begeleiders-team
O.B.S. De Burght

 

ALGEMENE GEGEVENS KIND
ALGEMENE ASPECTEN
Met grofmotorisch bedoelen we het na elkaar opvolgen en tegelijkertijd bewegen van grote delen van het lichaam op temporeel en ruimtelijk gecoördineerde wijze. Tot de grove motoriek behoren activiteiten als vangen, lopen, rennen, balanceren en koprollen. Geef dit zo nodig aan met behulp van voorbeelden als bewegen in de babytijd, kruipen, (leren) lopen, steppen, fietsen, aankleden.
Onder fijne motoriek verstaan we vaardigheden die met de handen worden uitgevoerd om voorwerpen te pakken en er mee te manipuleren. Denk aan kralen rijgen, kleuren, tekenen, plakken, knippen. Maar ook aan het ontwikkelen van een voorkeurshand, goede oog- hand-coordinatie, (voorbereidend) schrijven. Omschrijf dit met behulp van voorbeelden als oog-handcoordinatie bewegingen, tekenen, puzzelen, knoopjes vastmaken, gebruik van bestek.
ONTWIKKELING VAN UW KIND
Er is een van de volgende antwoorden mogelijk per vraag: Ja - de uitspraak gaat meestal op voor uw kind; Soms - de uitspraak is soms van toepassing; Nee - de uitspraak past niet bij uw kind.
Geef hier aan als er bijzonderheden zijn met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind.
BETROKKENHEID: INTENSIEF MET IETS BEZIG ZIJN
Geef bij onderstaande vragen aan hoe u de betrokkenheid van uw kind inschat. Er is een van de volgende antwoorden mogelijk per vraag: Ja - de uitspraak gaat meestal op voor uw kind; Soms - de uitspraak is soms van toepassing; Nee - de uitspraak past niet bij uw kind.
Geef hier aan als u ons nog meer wilt laten weten met betrekking tot betrokkenheid van uw kind.
MEDISCHE INFORMATIE
Geef hier aan welke medicijnen worden gebruikt, met vermelding van de exacte medicijnna(a)m(en) en benodigde voorschrift.
Geef hier de naam en contactgegevens van de betreffende instantie(s) aan met eventuele opmerkingen.
Geef hier aan indien er nog andere bijzonderheden zijn met betrekking tot de zorg voor uw kind.
EXTRA CONTACTGEGEVENS
Heeft u behoefte aan een extra gesprek met de leerkracht voordat uw kind op school zit, dan kunt u dit hier aangeven. Wij adviseren u om uw kind langzaam te laten wennen op school. Als hij/zij vier jaar is geworden en op onze school start, is het fijn om bijvoorbeeld de eerste twee weken met halve dagen te beginnen. Vier tot zes weken na de aanvang op school, nodigt de leerkracht u uit voor een gesprek over de wederzijdse ervaringen.
Let op: dit adres wordt gebruikt om de bevestiging van ontvangst naartoe te sturen. Als dit geen werkend adres is kunnen wij uw kind niet definitief inschrijven.