Leonardo-ouderbijdrage formulier

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 

Wij zijn bijzonder blij met uw steun aan het Cultuur, Techniek & Wetenschap-onderwijs op De Burght: het Leonardo da Vinci-programma. Dit unieke lesprogramma voor alle kinderen van onze school is voor het overgrote merendeel afhankelijk van ouderbijdragen. 

Vult u onderstaand formulier graag volledig in. Na verzending ontvangt u een e-mail bevestiging met de door u ingevulde gegevens. Print deze e-mail, plaats de benodigde handtekening en lever het getekende formulier in bij de administratie van de school. U kunt ook een scan van het formulier met daarop de handtekening per e-mail versturen naar leonardo@obsburght.nl o.v.v. 'Leonardo-ouderbijdrage'. U ontvangt daarna per e-mail een bevestiging en de benodigde documenten. 

Hartelijke dank,

Stichting De Burght CT&W

ook namens de

Directie
O.B.S. De Burght

"Ik ben doordrongen van de noodzaak te handelen. Inzicht alleen is niet genoeg; toepassen moeten we. De intentie alleen volstaat niet. De daad bij het word voegen, daar gaat het om."  ~ Leonardo da Vinci

LEONARDO-OUDERBIJDRAGE
AUTOMATISCHE INCASSO: Hierbij machtigt u de penningmeester van Stichting De Burght CT&W, tot wederopzegging, de ouderbijdrage per maand van het hieronder vermelde bankrekeningnummer af te schrijven. PERIODIEKE GIFT: Het doen van een volledig fiscaal aftrekbare 'periodieke gift' over een periode van minimaal vijf jaar. Hiervoor ontvangt u de benodigde documenten. ANDERE BETALINGSWIJZE: U maakt de Leonardo-ouderbjidrage per betalingstermijn zelf over op rekeningnummer NL51 ABNA 047.92.03.989 t.n.v. Stichting De Burght CT&W m.v.v. naam van uw kind(eren) en de groep(en).
Vul hier uw internationaal bankrekeningnummer (IBAN) in.
Geef hier de naam van de rekeninghouder(s).
GEGEVENS OUDER / VERZORGER
GEGEVENS KIND(EREN)