Machtigingsformulier Ouderbijdrage Oudervereniging

Geachte ouder(s) / verzorgers (s),

Om het innen van de ouderbijdragen te vergemakkelijken, vragen wij u om de Oudervereniging O.B.S. De Burght te willen machtigen de ouderbijdrage via automatische incasso te innen. Het scheelt elk schooljaar veel tijd en moeite wanneer alle ouderbijdragen op deze wijze kunnen worden ontvangen. 
Wij stellen het zeer op prijs als u onderstaand formulier invult. U ontvangt na volledig invullen en versturen een e-mail met de door u ingevulde gegevens. Print deze e-mail, plaats de benodigde handtekening en lever het formulier in bij de administratie van de school. U kunt ook een scan van het formulier met daarop de handtekening per e-mail sturen naar formulierenadministratie@obsburght.nl o.v.v. 'Machtiging ouderbijdragen OV'.

Voordelen
Automatische incasso heeft voor u als voordeel dat u zelf de ouderbijdragen niet meer hoeft over te maken en dat u de betaling niet kunt vergeten. Zo heeft u er ook geen omkijken meer naar. Voor de ouderverreniging zijn de voordelen dat de bijdragen op tijd binnen zijn en dat we de kosten voor bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de kerstviering, de schoolreisjes en schooltuinen direct kunnen betalen. Ook het sturen van een betalingsherinnering is niet langer nodig. Dat scheelt tijd en geld.

Specificatie en beeindiging
Voorafgaand aan de incassering ontvangt u een specificatie van de ouderbijdrage. Mocht u het niet eens zijn met deze bijdrage , dan kunt u bezwaar kenbaar maken aan de penningmeester van de oudervereniging. Indien de incassering al heeft plaatsgevonden, dan zal het (te veel) geincasseerde bedrag worden teruggestort. We willen benadrukken dat u niet bang hoeft te zijn dat u aan deze machtiging 'vast' zit. Indien u de penningmeester per e-mail (penningmeesterOV@obsburght.nl) laat weten dat u de machtiging wilt stopzetten, dan wordt deze direct ingetrokken. 

Hartelijk dank,

Oudervereniging
O.B.S. De Burght

 

 

 

GEGEVENS OUDER / VERZORGER
GEGEVENS KIND(EREN)
Deze machtiging geldt tot wederopzegging of wordt automatisch beeindigd op het moment dat mijn (jongste) kind niet langer leerling is van O.B.S. De Burght.
Vul hier uw internationaal bankrekeningnummer (IBAN) in.