Ouderbijdragen Oudervereniging & Leonardo-programma

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

De Burghtschool vraagt enkele bijdragen aan ouders/verzorgers. De Oudervereniging int de bijdragen voor de activiteiten zoals hieronder beschreven bij 1. en Stichting De Burght CT&W voor het Leonardo da Vinci-programma (zie 2).
Zoals iedere school, vraagt de Burghtschool financiële ouderbijdragen voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals aanvullende lessen, lesmateriaal, festiviteiten of een schoolreis. Deze behoren niet tot het reguliere schoolprogramma en/of schoolbudget en worden dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betaald. Zij kunnen alleen worden gerealiseerd door middel van vrijwillige ouderbijdragen.

Wij vragen u om:

  1. Een ouderbijdrage die bestemd is voor het schoolreisje, de schooltuinen (groep 6), schaatslessen (groepen 5 t/m 7) en openbaar vervoer. Deze bijdrage verschilt per groep. Voor het huidige schooljaar kunt u ze vinden op de volgende pagina.
    En tevens een bijdrage van € 50,- per kind per schooljaar voor activiteiten als vieringen van feesten (Sinterklaas, Kerst, Pasen en Zomerfeest), ouder- en thema-avonden, schoolbibliotheek, afscheid(svoorstelling) groepen 8, aankleding gebouwen, onderhoud tuin en plein en dergelijke. U kunt meer over deze bijdrage lezen op de pagina van de Oudervereniging.
     
  2. Een bijdrage van € 180,- per kind per jaar ten behoeve van het unieke onderwijsprogramma voor Cultuur, Techniek en Wetenschap: het Leonardo da Vinci-programma. U kunt fiscaal aantrekkelijk schenken aan dit programma. Over de mogelijkheden van de financiele bijdragen leest u meer op de pagina Leonardo-ouderbijdrage. Meer over de inhoud van de lessen per groep vindt u bij het Leonardo-lesprogramma.

Wilt u voor deze ouderbijdragen het onderstaande combinatie-formulier invullen?

U ontvangt vervolgens een e-mail bevestiging met de door u ingevulde gegevens. Print de e-mail bevestiging van de ouderbijdragen en plaats uw handtekening(en). U kunt dit getekende ouderbijdragen-formulier inleveren bij de administratie van de school. Of als scan versturen per e-mail naar: formulierenadministratie@obsburght.nl onder vermelding van 'Ouderbijdragen'.
U ontvangt daarna per e-mail een bevestiging.

Hartelijk dank,

Directie
O.B.S. De Burght

ook namens de

Oudervereniging O.B.S. De Burght & Stichting De Burght CT&W

 

 

 

 

OUDERBIJDRAGEN
Deze machtiging geldt tot wederopzegging of wordt automatisch beëindigd op het moment dat mijn (jongste) kind niet langer leerling is van O.B.S. De Burght.
PERIODIEKE GIFT: Het doen van een volledig fiscaal aftrekbare 'periodieke gift' (aftrek is 125%) over een periode van minimaal vijf jaar. Hiervoor ontvangt u de benodigde documenten. AUTOMATISCHE INCASSO: Hierbij machtigt u de penningmeester van Stichting De Burght CT&W, tot wederopzegging, de ouderbijdrage per aangegeven betalingstermijn van het hieronder vermelde bankrekeningnummer af te schrijven. ANDERE BETALINGSWIJZE: U maakt de Leonardo-ouderbijdrage per betalingstermijn zelf over op rekeningnummer NL51 ABNA 047.92.03.989 t.n.v. Stichting De Burght CT&W m.v.v. naam van uw kind(eren) en de groep(en).
Jaarlijks: totaalbedrag wordt in een keer afgeschreven - Halfjaarlijks: totaalbedrag wordt in twee termijnen (juni en december) afgeschreven - Maandelijks: totaalbedrag wordt in twaalf termijnen afgeschreven.
Vul hier uw internationaal bankrekeningnummer (IBAN) in.
GEGEVENS OUDER / VERZORGER
GEGEVENS KIND(EREN)