Ouderverklaringsformulier

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

Wij zijn als school wettelijk verplicht u te vragen naar uw opleidingsniveau in verband met de bekostiging van het basisonderwijs. Hiervoor moeten scholen het standaardformulier 'Ouderverklaring vaststelling leerlinggwicht' van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) gebruiken. Op basis hiervan wordt het zogeheten leerlinggewicht vastgesteld. Volgens de Wet is het opleidingsniveau op de eerste schooldag bepalend voor het gewicht van de leerling en moet u daarom in principe de verklaring op de eerste schooldag van uw kind invullen en ondertekenen. 

Indien u als ouders of verzorgers ieder in een ander land uw opleiding heeft gevolgd, dan moet u per persoon het daarvoor bestemde formulier gebruiken.

Opleiding in Nederland: wat te doen

Wanneer u in Nederland uw opleiding heeft gevolgd, vragen wij u onderstaande gegevens in te vullen. U ontvangt vervolgens per e-mail een bevestiging met de door u ingevulde gegevens.
Print de e-mail bevestiging van de ouderverklaring, vul de datum in en plaats de benodigde handtekening(en) van één of beide ouder(s) / verzorger(s). U kunt de ouderverklaring inleveren bij de administratie van de school of het document als scan versturen per e-mail naar: formulierenadministratie@obsburght.nl onder vermelding van de naam van uw kind. 

Opleiding in buitenland: wat te doen

Als u uw opleiding in het buitenland heeft genoten, verzoeken wij u gebruik te maken van één van de daarvoor bestemde ouderverklaringsformulieren van DUO. Voor zo'n 20 landen is een apart formulier beschikbaar per land waar uw opleiding heeft plaatsgevonden (bijlagen 2 t/m 22). Indien het land van uw opleiding hier niet bijstaat, moet u bijlage 23 gebruiken: Selecteer de taal van het land waarin u uw opleiding heeft gevolgd voor het juiste formulier (Engels, Duits, Frans of Spaans). De bijlagen met de formulieren vindt u via deze link
Print het formulier, vul de gevraagde gegevens in en plaats de benodigde handtekening(en) van één of beide ouder(s) / verzorger(s). U kunt de ouderverklaring inleveren bij de administratie van de school of het document als scan versturen per e-mail naar: formulierenadministratie@obsburght.nl onder vermelding van de naam van uw kind. 

Als wij van u het inschrijvingsformulier, het intakeformulier en dit ouderverklaringsformulier hebben ontvangen, dan is de inschrijving van uw kind definitief èn volledig.

Hartelijk dank,

Directie
O.B.S. De Burght

 

 

 

 

GEGEVENS LEERLING
GEGEVENS OUDER / VERZORGER 1
Toelichting I. t/m III. met betrekking tot onderstaande gegevens: I. Indien u de enige ouder of verzorger bent dan hoeft u alleen de onderstaande gegevens voor ouder / verzorger 1 in te vullen. II. Kruis ALLE opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond. III. Ten aanzien van vierde opleiding 'vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg': Hieronder vallen ook volgende opleidingen met verouderde benamingen: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische of technische school, lager economisch en administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool en huishoudschool.
Selecteer uw hoogst genoten opleiding door deze aan te vinken. Meerdere opties zijn ook mogelijk indien relevant.
De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in bovenstaande lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Geef uw verzoek met uitleg dan hier aan.
Indien gehuwd dan eigen of oorspronkelijke achternaam.
Let op: dit adres wordt gebruikt om de ingevulde gegevens van de ouderverklaring naartoe te sturen. Als dit geen werkend adres is kunnen wij uw kind niet volledig definitief inschrijven.
GEGEVENS OUDER / VERZORGER 2
Toelichting I. t/m III. met betrekking tot onderstaande gegevens: I. Voor de tweede ouder of verzorger dienen onderstaande gegevens te worden ingevuld. II. Kruis ALLE opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond. III. Ten aanzien van vierde opleiding 'vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg': Hieronder vallen ook volgende opleidingen met verouderde benamingen: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische of technische school, lager economisch en administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool en huishoudschool.
De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in bovenstaande lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Geef uw verzoek met uitleg dan hier aan.