Uitschrijvingsformulier leerling

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

Wanneer uw kind onze school vroegtijdig verlaat, vóór het einde van groep 8, dan dient u voor hem/haar een verzoek tot uitschrijving in te dienen (per kind één formulier). Dit is alleen toegestaan (zie ook Leerplichtwet (LPW): http://wetten.overheid.nl/BWBR0002628/geldigheidsdatum_22-09-2014#2_Artikel3):

  • wegens inschrijving op een andere school (LPW art. 10)
  • indien u aangeeft dat u naar het buitenland verhuist (LPW art. 5, 6 en 9) dient u ook contact op te nemen met de leerlplichtambtenaar
  • wanneer er vrijstelling van inschrijving geldt op een van de in de leerplichtwet genoemde gronden (LPW art. 5, 5a, 6, 7, 8 en 9).

U kunt het verzoek tot uitschrijving indienen door onderstaande gegevens in te vullen en te versturen. U ontvangt hiervan een automatische bevestiging per e-mail van ons.

Vergeet u ook niet de automatische incasso's die u misschien heeft bij de TSO-, Leonardo- of Ouderverenigingadministratie stop te zetten.  Klik hier voor meer informatie.

Wanneer uw kind naar een andere school gaat (in binnen- of buitenland) dan nemen wij contact op met de nieuwe school. Zodra wij een inschrijvingsbericht van deze school hebben ontvangen, stellen wij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam in kennis van de uitschrijving van uw kind bij onze school. 

Tevens overhandigen wij onderwijskundige informatie over uw kind aan de nieuwe school, zodat zij op de hoogte worden gebracht van de vorderingen van uw zoon/dochter en de werkwijze en methoden van onze school.

Wij wensen uw kind en u het allerbeste toe op de nieuwe school.

Hartelijke groet,

Directie
O.B.S. De Burght

LEERLINGGEGEVENS
UITSCHRIJFGEGEVENS
Datum per wanneer uw kind moet worden uitgeschreven.
Datum per wanneer uw kind staat ingeschreven op de nieuwe school.
Graag hier de url van de website van de nieuwe school weergeven.