Programma activiteiten 400 jaar grachten

Voor de kinderen zijn er speciale activiteiten per groep en iedere groep maakt daarbij ook een deel van de Atlas van de Grachten. Dit alles zal op bijzondere wijze worden tentoongesteld in de school en een deel van de collectie gaat later naar het Stadsarchief, Amsterdam Museum en Theo Thijssen Museum.

Gedurende het schoolproject zal ook in minstens twee lessen per week het thema verweven zijn met de reguliere vakken als taal, lezen, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis of bijvoorbeeld natuur.

In iedere groep wordt een leestafel ingericht met boeken over Amsterdam, de grachten, de huizen en gebouwen, de kunst, enzovoort.

Activiteiten

Groepen

Wanneer / m.m.v. Wie

Wat gaan kinderen doen?

Delen van de Atlas

Muzikale Opening

Allen

21 mei

 • Verrassing!

Foto's en film

Drijfsijssen in onze grachten

1-2  A t/m F

23, 30 mei en 13 juni / Techniek vakdocent Elsan (Technika10)

 • Introductie les in klas m.b.t. wat een drijfsijs is en onderwerpen kracht en beweging
 • Techniek les in atelier: vogelfiguur op een poot maken

Fauna in de gracht: vogelfiguren

Onze grachtendans

1-2  A t/m F

14 mei / Dans
vakdocent Nancy (Dans 88)

 • Danslessen: Uitbeelden water
 • Dansuitvoering in school en op gracht

Dans op film

Onze grachten-buurt

3A t/m 3C

27 mei – 10 juni /
BeVo vakdocent Roosien (SEP)

 • Lesinhoud: vormen van  grachten, grachtenpanden, straten en bruggen; onderzoek naar schaduwbeelden op wit doek; hoe maak je water
 • Gracht met grachtenhuizen bouwen

Bouwwerk van grachten en grachten- panden met schaduw- beelden

Mijn gevelsteen

4A + 4B

24 en 31 mei / ceramiste Angelique Homberg

 • Les in klas m.b.t. historie gevelstenen
 • Gevelstenen bekijken in buurt
 • Schetsontwerp eigen gevelsteen
 • Gevelsteen kleien en bakken

Muur van gevelstenen

Mijn interieur

4/5

27-28 mei /
Theo Thijssenmuseum

 • Les in klas m.b.t. vergelijk interieurs grachtenhuizen en huizen in de Jordaan
 • Huis aan de gracht en huis in de Jordaan bekijken
 • Interieur maken (‘kijkdoos’)

Interieurdozen van grachtenhuis of huis in Jordaan

(deel collectie gaat naar Theo Thijssenmuseum)

Onze grachten: over het water

5A + 5B

27 mei en 3 juni / Jorie Wieriks (Ijsterk) en Gilde metselaar

 • Les in klas m.b.t. historie en bouw bruggen 
 • Bezoek ARCAM: architectuur bruggen en brughuisjes, bezoek Dienst bruggen onderhoud stad, bruggen bekijken en bedienen in buurt
 • Mini bruggen metselen met mini bakstenen 

Mini bruggen van echte mini bakstenen

Onze grachten: in het water

6A

31 mei / Jorie Wieriks (Ijsterk), stadsecoloog, medewerkers dienst waterreiniging gemeente

 • Les in klas 
 • Excursie met stadsecoloog en dienst waterreiniging
 • Verhaal schrijven en waarnemingen tekenen

Verslag van wat leeft en zwerft in het water

Mijn stad rond de gracht

6B

27 mei / Marije van der Hoeven 

 • Les in klas m.b.t. wonen aan de gracht, voorbereidingen interviews, e.d.
 • Interviewen bewoners grachtenhuizen en foto’s maken
 • interviews en fotoverzameling uitwerken

Interview-verslagen met foto’s van bewoners grachtenhuizen

(collectie gaat naar Stadsarchief)

Onze waterlongen en groene longen

7A + 7B

3 of 4 juni en 6 juni / Bureau Werelderfgoed (UNESCO) en Amsterdam Museum

 • Les in klas door museumdocenten m.b.t. aanleg grachten
 • Boottocht en bezoeken grachtenhuis en –tuin
 • Kijk- en tekenopdrachten (o.a. plattegrond) maken

Werkstuk grachtenhuis met –tuin, of aanleg grachten of keurtuinen

Mijn oude nieuwe (grachten) hoed

7C

31 mei / Marije van der Hoeven en Tineke 

 • Les a.d.h.v. schilderijen met  hoeden / hoofddeksels door de eeuwen heen
 • Schetsenontwerp hoed / eigen creatie
 • Hoed maken van stoffen m.b.v. hoedenmaakster
 • Fotoportret maken door fotograaf

Portrettengalerij

Onze Zachte Atlas van de grachten

8A t/m 8C

21 mei- 12 juni / BeVo vakdocent Maarten (SEP)

 • Ruimtelijk beeld bepalen van grachten
 • Gebeurtenissen die een plek kenmerken beschrijven en vastleggen a.d.h.v. eigen ervaringen en verwachtingen
 • Teksttekeningen maken die letterlijk leesbare plattegrond vormen van de buurt van school  (verwijzing naar Soft City van Jonathan Raban, 1974)

Letterlijk leesbare plattegrond van de buurt van de school

Onze kunst aan de grachten

Plus-groep

5 en 12 april, 24 mei / Krzysztof Dobrowolski-Onclin (Bureau Boeiend)

 •  Interactieve lessen kunstgeschiedenis binnen thema 400 jaar grachten in samenhang met Gouden Eeuw
 • Kijkopdrachten maken
 • Opstel schrijven m.b.t. kunst hoe huizen er van binnen en buiten uitzagen, wat voor kunst men had, wie belangrijkste schilders waren en waarom

Opstel kunst aan de grachten

400 keer mijn gracht

1-2 A t/m 7C

21 – 30 mei

 • Eigen beeld van grachten maken in zwart-wit of kleur tekening / schildering

Tekeningen / Schilderingen

(deel collectie gaat naar Amsterdam Museum)

Mijn grachtenhuis

8A t/m 8C

21 – 30 mei

 • Grachtenhuizen / -panden maken van diverse materialen

Grachtenhuizen / -panden

Ons grachtenlied

Allen

21 mei – 14 juni

 • Lied schrijven
 • Lied instuderen
 • Lied uitvoeren

Lied op CD en film

Grote FinaleAllen14 juni
 • Verrassing!