Over de school

De Burghtschool is een moderne school in het centrum van Amsterdam met ongeveer 500 leerlingen. Wat onze visie is en hoe onze onderwijskundige aanpak is zetten we hier uiteen.

We geven u inzicht in de leerkrachten en organisatie van de school. Ook kunt u hier terugvinden welke leerkracht voor welke klas staat.

Wilt u zien hoe de leerlingen van de Burghtschool presteren op de CITO-eindtoets en hoe de school door de inspectie wordt beoordeeld, dan kunt op de pagina resultaten terecht.

Tenslotte vindt u alle belangrijke contactpersonen, onze adressen en e-mailgegevens onder het kopje  contact.