Tussenschoolse opvang

De Burghtschool biedt kinderen de mogelijkheid om over te blijven op school tussen de middag. Wij organiseren de Tussenschoolse Opvang (TSO) in eigen beheer op vier schooldagen in de week (woensdag niet).
Tijdens de lunchpauze worden de kinderen begeleid door overblijfkrachten en eten zij samen een half uur en spelen ze een half uur (buiten).
Er zijn met de leerlingen en overblijfkrachten afspraken, zogeheten overblijfregels, gemaakt zodat iedereen weet waar hij/zij zich aan moet houden. Tijdens deze pauze gelden natuurlijk ook de normale schoolregels. Vlak voor en direct na de overblijf spreken leerkracht en overblijfkracht kort met elkaar zodat ze van elkaar weten wat er speelt in de klas.

De inkomsten worden volledig door de ouders opgebracht. Onze TSO-organisatie ontvangt geen enkele subsidie.

Ekram Louaazizi is als teamlid verantwoordelijk voor de organisatie van de TSO en stuurt de overblijfkrachten aan. Er is een werkgroep TSO waarin leerkrachten en ouders zitten. Zij bespreekt regelmatig de gang van zaken met betrekking tot de overblijf en onderneemt actie waar nodig.

Formele regeling

Het bovenschools bestuur van stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA) is op schoolniveau verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang. Artikel 45 van de W.P.O. bepaalt:

“Het bevoegd gezag stelt leerlingen in de gelegenheid onder toezicht de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein door te brengen. De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de ouders/verzorgers. Het bevoegd gezag dient de overblijfmogelijkheid zelf te (laten) organiseren. Indien leerlingen van deze mogelijkheid gebruik maken, zorgt het bevoegd gezag voor een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid”.

Kosten overblijf 2019-2020

Prijzen in euro'sDagprijsJaarprijs voor 1 weekdagJaarprijs voor 2 weekdagenJaarprijs voor 3 weekdagenJaarprijs voor 4 weekdagen
 2,1581,25162,50243,70325
  • Incidentele overblijf: extra dagen alleen met behulp van strippenkaart à € 20,00 voor 7 keer overblijven (verkrijgbaar bij de administratie tegen contante betaling en niet inwisselbaar voor geld. Wel kunt u de kaart aan een ander leerling overdragen.). 

Overblijfregels

Omdat de TSO medewerkers tussen de middag verantwoordelijk zijn voor uw kind, moet er, als kinderen plotseling naar huis gaan of bij een ander kind gaan lunchen, een briefje voor zijn. Ouders mogen ook persoonlijk hun toestemming doorgeven bij de leerkracht. Hij of zij meldt dit dan aan de TSO medewerkers. Mocht u onverhoopt uw kind toch ophalen, meldt u dit dan bij de leerkracht èn laat het de TSO medewerker even weten.

Aanmelden van uw kind

U kunt een overblijfcontract per kind afsluiten voor vaste dagen in de week. Via het betaalverzoek van Schoolkassa kunt u aangeven op welke dagen uw kind gebruik gaat maken van de TSO. Deze zult u jaarlijks opnieuw ontvangen, zodat u weet wat de kosten zijn voor ieder schooljaar. 
Mocht uw kind een keer met een ander kind mee gaan lunchen, dient u dat schriftelijk aan de leerkracht/TSO-medewerker mee te delen, zodat we zeker weten dat een kind hier toestemming voor heeft.

Wijzigingen en incidentele overblijf

U kunt uw contract altijd wijzigen door te mailen met TSO@obsburght.nl  
Het is mogelijk om uw kind(eren) incidenteel vaker te laten overblijven dan zijn/haar vaste dagen. Ook wanneer uw kind niet is ingeschreven, kunt u hem/haar een enkele keer laten overblijven. Dit kan met behulp van een strippenkaart, zie hierboven wat de kosten zijn.

Vragen

Voor vragen over de gang van zaken ten aanzien van de tussenschoolse opvang (TSO) kunt u contact opnemen met Ekram Louaazizi. Zij is bereikbaar via ekramlouaazizi@obsburght.nl of telefonisch op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (020-6246947).