Met dit aanmeldingsformulier kunt u een verzoek tot inschrijving van uw kind op onze openbare basisschool De Burght doen. Dit geldt voor kinderen ouder dan 4 jaar, die van school willen wisselen.

 

Heeft u al een kind op school, dan kunt u deze stap overslaan en meteen naar inschrijving gaan
Over ons aannamebeleid en de spelregels leest u meer op de pagina aanmelding en inschrijving.

 

U ontvangt na volledig invullen en versturen een e-mail met de door u ingevulde gegevens.

 

Print deze e-mail, vul de datum in en plaats alle benodigde handtekening(en). Sluit een kopie van een bewijsstuk (bijvoorbeeld paspoort of zorgpas) voor het burgerservicenummer van uw kind bij. U kunt het formulier, met de kopie van het bewijsstuk, inleveren bij de administratie van de school. Of beide documenten als scan versturen per e-mail naar: 
burght@obsburght.nl onder vermelding van 'Aanmelding zij-instroom'. U ontvangt van ons per e-mail een bevestiging van uw verzoek tot inschrijving. Meer informatie over de toelatingscriteria voor zij-instromers, onderaan de volgende pagina.
 

 

Hartelijk dank,

 

Directie 
O.B.S. De Burght

Aanmeldingsformulier zij-instroom

Invoer:

ALGEMENE GEGEVENS KIND

Achternaam kind *
Tussenvoegsels
Voorna(a)m(en) *
U kunt hier ook meerdere voornamen invullen.
Roepnaam *
Straatnaam *
Huisnummer *
Huisnummer toevoeging
Postcode *
Woonplaats *
Geslacht *
Vrouw
Man
Geboortedatum *
 
Geboorteplaats *
Geboorteland *
Nationaliteit *
Burgerservicenummer *
Voor de duidelijkheid: burgerservicenummer, sofinummer en onderwijsnummer zijn meestel dezelfde nummers.
Volledige naam oudste broer/zus op school
Telefoonnummer *
E-mailadres *

SCHOOL INFORMATIE

Zit uw kind nu op een andere school? Zo ja, welke? *
Heeft u uw kind ook aangemeld op een andere school?
Ja
Nee
Zo ja, welke school?
Straatnaam en nummer van deze school
Postcode en plaatsnaam van deze school
Telefoonnummer van deze school
Voorletter(s) en achternaam ouder / verzorger *
* Verplichte velden