Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo’n geval zal de school altijd contact opnemen met u als ouders, verzorgers of met een andere, door u aangewezen, persoon. Een enkele keer komt het voor dat al deze personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet, zal de school een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is met een eenvoudige pijnstiller of afzondering en rust en zal bij twijfel altijd een arts geconsulteerd worden.
Wilt u daarom het toestemmingsformulier invullen en samen met de overige formulieren bij onze administratie inleveren?

 

U, ouder/verzorgers, bent verplicht en verantwoordelijk ervoor te zorgen dat de gegevens op dit formulier, zolang uw kind bij ons op school zit actueel zullen blijven en op school aanwezig zullen zijn. Het is voor de gezondheid van uw kind van groot belang dat deze gegevens up to date blijven.

 

Om die reden verklaart u dan ook dat u veranderingen direct door zult geven aan de directie van de school.

 

Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelswijze ten behoeve van:

Invoer:

Naam leerling
Geboortedatum
 
Naam ouder/verzorger
Telefoon thuis
Mobiele telefoonnummer
Telefoon werk
Achternaam, tussenvoegsel(s) en voorletter(s) huisarts
Adres huisarts
Telefoon huisarts
Naam te waarschuwen personen, indien 1e ouder/verzorger niet te bereiken is
Relatie tot leerling (bv tante, opa, buurvrouw)
Telefoon thuis van te waarschuwen personen
Mobiel van te waarschuwen personen
Telefoon werk van te waarschuwen personen
Mijn kind is overgevoelig/allergisch voor
Ouder/verzorger verklaart veranderingen direct door te geven aan de directie van de school
Ja
Nee
Plaatsnaam
* Verplichte velden