Schoolkosten

Scholen mogen financiële bijdragen vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals aanvullende lessen, lesmateriaal, festiviteiten of een schoolreis. Deze behoren niet tot het reguliere schoolprogramma en/of -budget en worden dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betaald. Wij vragen diverse financiële bijdragen aan ouders / verzorgers.
 

Per september 2018 gaan de OV, Leonardo en de TSO) overstappen naar ‘Schoolkassa’. Dit is een online betalingssysteem voor en door scholen. Het automatiseert (via Ideal) het innen, herinneren en verwerken van de Leonardo bijdrage, de ouderbijdrage en de TSO. Het is AVG-proof, gebruikersvriendelijk en bovenal een communicatieproces. Daarnaast is er een directe link met Parnassys. ‘Schoolkassa' is 2 jaar getest op de Nicolaas Maesschool. Er ontstond een hogere betaalratio en het kostte veel minder administratietijd van zowel schoolmedewerkers als ouders. Ouders kunnen gespreid betalen, donaties doen en hebben meer overzicht over hun verschillende geldstromen.

Onderaan deze pagina vindt u in de bijlage 'Financiële ouderbijdragen De Burght' het overzicht van de kosten per kind per groep voor het lopende schooljaar. 

Op de Burghtschool worden vrijwillige ouderbijdragen geïnd door twee geledingen:

  1. Oudervereniging, voor feesten (Sinterklaas, Kerst en Zomerfeest), ouder- en thema-avonden,  aankleding gebouwen, onderhoud tuin en plein, de afscheid(svoorstelling) groepen 8 en dergelijke. Daarnaast ook voor de schoolreizen (alle groepen),  schoolschaatsen (groepen 6-7) en de schooltuinen (groep 6-7). 
    Om kosten en moeite te besparen vragen wij de bijdrage via automatische incasso te laten afschrijven. Als u dit nog niet heeft gedaan, vult u dan alstublieft de Machtiging automatische incasso ouderbijdrage in. Meer informatie vindt u op de pagina Oudervereniging.

  2. Stichting De Burght CT&W, voor ons unieke Leonardo-da-Vinci programma: Het lesprogramma voor Cultuur, Techniek en Wetenschap (CT&W). U kunt fiscaal aantrekkelijk schenken aan dit programma, of jaarlijks een bijdrage leveren. Het richtbedrag per kind per jaar is 180 euro. Lees meer over het programma en de financiele bijdragen op de Leonardo-pagina's

In het overzicht onderaan de pagina treft u ook de kosten per kind voor de Tussenschoolse Opvang (TSO) aan. Meer informatie over de overbijf leest u op de TSO-pagina.

Tegemoetkoming in schoolkosten

Via www.dwi.amsterdam.nl kunnen ouders een extra bijdrage aanvragen voor schoolkosten van hun kind. Hier is ook te lezen aan welke voorwaarden moet worden voldaan om deze scholierenvergoeding te verkrijgen. 

Krijg geld voor schoolkosten
Hebt u een laag inkomen en weinig geld? De gemeente Amsterdam kan u helpen met de schoolkosten. Met de Scholierenvergoeding krijgt u € 375. U betaalt met dit geld bijvoorbeeld schoolreisjes, de sportclub, muziekles of schoolspullen. Wat is een laag inkomen en weinig geld? Uw jaarinkomen was in 2015 lager dan € 23.450,- als u samenwoont met uw partner en uw kind(eren). Of lager dan € 22.656,- als u alleen woont met uw kind(eren). En u had op 31 december minder dan € 11.790,- aan geld. Ontvangt u AOW, dan gelden andere bedragen. Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel 020 252 6000.