Scholen mogen aan ouders / verzorgers financiële bijdragen vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals aanvullende lessen, lesmateriaal, festiviteiten of een schoolreis. Deze behoren niet tot het reguliere schoolprogramma en/of schoolbudget en worden dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betaald.

 

Op de Burght zijn er drie verschillende bijdragen:

  • Ouderbijdrage oudervereniging (OV) en schoolreisjes (65 euro + schoolreiskosten)
  • Ouderbijdrage Leonardo (15 euro per maand)
  • Ouderbijdrage Tussenschoolse Opvang (TSO, 2,54 euro per dag)

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u via ons betalingssysteem Schoolkassa drie verschillende betaalverzoeken. De ouderbijdragen voor de OV en Leonardo zijn niet verplicht maar wel gewenst.

Vanuit de OV gelden wordt het Sinterklaasfeest, Kerst en Pasen gefinancierd. Evenals een deel van de biebboeken, bijdragen aan het schoolplein en nog veel meer. Ook int de OV het geld voor de jaarlijkse schoolreisjes. 

De Leonardo bijdrage zorgt ervoor dat wij als school vakdocenten voor o.a. Cultuur, Wetenschap en Techniek in kunnen huren. Zo is er wekelijks in elke klas een vakdocent die muziek-, dans-, techniekles geeft. Ook voor beeldende vorming zijn er vaste vakdocenten in de school. Daarnaast zorgt het Leonardo programma ook voor veel (culturele) uitstapjes in de buurt.

De bijdrage aan de TSO is niet facultatief. Wanneer uw kind deelneemt aan de TSO zijn hier kosten aan verbonden.

Heeft u moeite met het betalen van de (school)kosten, neemt u dan contact op met de directie.

Op De Burght doet ieder kind mee met de extra activiteiten. 

In het kader van de wetswijziging vrijwillige ouderbijdragen zijn MR, OV en de stichting Leonardo in mei 2022 akkoord gegaan met een voorstel. Inmiddels zijn de schoolreisbedragen in het voorstel aangepast.

 

Tegemoetkoming in schoolkosten
Er zijn meerdere manieren om een tegemoetkoming voor de schoolkosten aan te vragen.

  1. Via www.dwi.amsterdam.nl kunnen ouders een extra bijdrage aanvragen voor schoolkosten van hun kind. Hier is ook te lezen aan welke voorwaarden moet worden voldaan om deze scholierenvergoeding te verkrijgen. 
  2. Via www.amsterdam.nl/pakjekans. Heeft u een laag inkomen en weinig geld? De gemeente Amsterdam kan u helpen met de schoolkosten. Met de Scholierenvergoeding krijgt u € 375. U betaalt met dit geld bijvoorbeeld schoolreisjes, de sportclub, muziekles of schoolspullen. Wat is een laag inkomen en weinig geld? Uw jaarinkomen was in 2015 lager dan € 23.450,- als u samenwoont met uw partner en uw kind(eren). Of lager dan € 22.656,- als u alleen woont met uw kind(eren). En u had op 31 december minder dan € 11.790,- aan geld. Ontvangt u AOW, dan gelden andere bedragen. Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel 020 252 6000.
  3. Jeugdfonds sport en cultuur betaalt sport- en culturele lessen als ouders dit niet zelf kunnen betalen.