Op de Burght hebben we geen continurooster, maar 4 gelijke dagen en een vrije woensdagmiddag.

08.15 uur – deuren open, inloop (ook voor ouders van groep 1/2, kleuters)

08.25 uur - eerste bel: kleuters gaan alleen naar boven
08.30 uur – start van de lessen
12.00 uur – tussenschoolse opvang (TSO)
13.00 uur – start van de lessen
15.00 uur – einde dag