Vakantie en verlof

De vakanties worden bovenschools vastgesteld. In de loop van het jaar zijn er ook een aantal vrije dagen voor alle groepen in verband met studiedagen van het team. Meer hierover leest u in onze schoolgids.
Bekijk data met betrekking tot vakanties en vrije dagen.

Bekijk de complete jaarkalender

 

Aanvraag vakantieverlof

Dit moet minimaal 2 maanden van tevoren worden aangevraagd door middel van Aanvraagformulier vakantieverlof (LPW art. 11f).  Deze aanvraag moet vergezeld gaan van een bewijs van de werkgever, dat u de vakantie niet op een ander moment in het schooljaar kunt opnemen. Verlof voor méér dan 10 dagen moet rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar worden aangevraagd. Hiervoor kunt u het verlofformulier op deze site invullen. 

 

Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden

In een aantal bijzondere gevallen kunt u voor uw kind verlof vragen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het bijwonen van een huwelijk, een begrafenis van een familielid, kerkelijke of geloofs- of levensbeschouwelijke verplichtingen. Verlof wordt aangevraagd door middel van invulling van het Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden (LPW art. 11g).