Afspraken en schoolregels

Wist je dat....
er allerlei afspraken op school zijn waar we elkaar aan houden?

De Drie Schoolregels

 1. Wij zijn rustig in de school
 2. Wij dragen zorg voor onze omgeving
 3. Wij zijn aardig voor elkaar (Iedereen is anders en dat respecteren we).

  Deze regels zijn ervoor om te zorgen dat we het allemaal prettig kunnen hebben op school. Ook maak je met je eigen klas nog aparte klassenregels.

Andere afspraken

 • Klassenvergaderingen houden we wekelijks in de groepen 4-8.
 • 'Dingen' ruilen en verzamelen mag alleen in de pauzes worden gedaan.
 • Speelgoed neem je alleen mee naar school als het is afgesproken met de juf of meester.
 • Kopiëen worden alleen door volwassenen gemaakt.
 • Kinderen mogen alleen printen met toestemming van de leerkracht.
 • Computers/beeldschermen zetten we na gebruik uit, ook in het computerlokaal, stoelen aanschuiven en koptelefoon erop.
 • Als we op stap gaan lopen we twee aan twee in de rij.
 • Na school gaan we meteen naar huis.

Tussenschoolse opvang

 • We luisteren naar de overblijfmedewerker.
 • We blijven 10 minuten zitten tijdens het eten.
 • Dus voor of na de tijd dat we eten, gaan we naar de W.C. en pas na 10 minuten ruimen we de tas op.
 • Computers zijn uit, alleen het digibord mag aan.
 • You-tube mag niet worden gebruikt.
 • We lopen rustig op de trap en in de gangen.
 • We lopen twee aan twee in de rij op straat.
 • We wachten bij elke hoek en elke oversteekplek.
 • We voetballen samen en met één bal.
 • Als er geroepen of gefloten wordt bij het buitenspelen, dan ruimen we op en gaan we in de rij staan.

Fietsen

De fietsen moeten voor zover mogelijk in de fietsenrekken tegenover de school worden geplaatst. Fietsen mogen niet op de stoep worden neergezet of tegen de hekjes op de stoep. Alleen voor het gebouw aan de Keizersgracht mogen fietsen aan het hek worden gezet. Voor beschadiging aan en diefstal van fietsen is de school niet aansprakelijk.

Mobiele telefoon, iPod, Nintendo en dergelijke 

Telefoons moeten uit staan tijdens de lessen. Spelcomputers en MP3-spelers mogen niet worden meegenomen naar school. Bij diefstal en/of verlies is de school niet aansprakelijk. Bij overtreding wordt de apparatuur ingeleverd bij de directie. Je ouders kunnen de spullen daarna bij de directie ophalen.

Gymnastiek

Tijdens de gymles draag je geen sieraden. Voor gymnastiek heeft iedereen aparte gymkleren en -schoenen, die je op de dag dat je gym hebt mee naar school en weer mee naar huis neemt. Was de gymkleren regelmatig. Handig om te weten voor de gym:

 • Linker kleedkamer is voor de meisjes, de rechter voor de jongens.
 • Halve kleedkamer gebruiken per groep.
 • Rustig wachten tot de volgende groep uit de kleedkamer komt.
 • Gymkleren vergeten kan worden bestraft.
 • In het toestellenhok mag niet worden gespeeld.

Internetgebruik

Voor het gebruik van internet gelden de volgende afspraken:

 1. We bezoeken alleen sites die geen seks, geweld, racisme en dergelijke bevatten.
 2. We downloaden alleen dingen met toestemming van de juf of meester.
 3. We installeren alleen iets met toestemming van de leerkracht.
 4. We chatten niet tijdens de schooluren.
 5. Er wordt gewerkt met een zoekstrategie.
 6. Tijdens de overblijf is het niet toegestaan het internet te gebruiken.
 7. Misbruik van het internet wordt direct bij de directie en ouder(s) gemeld.
 8. Leerkrachten stellen zich op de hoogte van de diensten en websites die de kinderen gebruiken.
 9. Slechte ervaringen met chatten en dergelijke moeten direct worden gemeld. De directie neemt in een dergelijk geval contact op met de aanbieder van de website en doet aangifte indien nodig.