Bijzondere activiteiten

Op onze school zijn er veel activiteiten en bijzondere lessen, deels geintegreerd met het reguliere curriculum, die in en buiten school plaatsvinden. Bij het merendeel van deze activiteiten kunt u als ouder helpen om alles mogelijk te maken. Het is leuk en zo krijgt u een beetje een idee van de klas van uw kind als u bijvoorbeeld een uitstapje begeleidt. Of maakt u iets meer mee van het reilen en zeilen van onze school. Informatie met betrekking tot de activiteiten en lessen ontvangt u per e-mail en nieuwsbrief. Dus houdt uw e-mail in de gaten voor nadere (groeps)informatie en verzoeken om hulp.

Wanneer deze activiteiten en lessen plaatsvinden kunt u zien op de jaarkalender, bij het Leonardo da Vinci lesprogramma, op de pagina met lestijden en de pagina voor leerlingen

Een aantal activiteiten waaraan de Burghtschool meedoet, wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Amsterdam (de zogenaamde consensusvoorziening). Dit zijn:

 • Schoolschaatsen in groepen 5 en 6 (busvervoer moet wel worden betaald, zie Schoolkosten)
 • Schooltuinen in groepen 6 en 7 
 • Verkeersexamen in groep 7 (theorie) en groep 8 (praktijk: op de fiets) en de dodehoekles
 • Voorlichtingslessen door de politie (Bureau Halt)

Andere bijzondere lessen en activiteiten zijn bijvoorbeeld:

 • Cultuur, techniek & wetenschapslessen: het Leonardo da Vinci lesprogramma
 • Bezoeken aan musea en andere culturele instellingen 
 • Openbare Bibliotheek bezoek en schoolbibliotheek bezoek (groepen 1-2, onder begeleiding ouders) 
 • Voorleesdagen en voorleeswedstrijd
 • Sinterklaasfeest, Kerstviering en Paasontbijt
 • Sportdag in groepen 1-8
 • Schoolreisjes
 • Schoolfotograaf
 • Afscheid, inclusief voorstelling van groep 8
 • Zomerfeest.

Schaatsen en tuinieren

In groep  5 en 6 gaan de leerlingen in de maand november vier keer schaatsen in de ijshal van de Jaap Eedenbaan. Tijdens de laatste les schaatsen de kinderen een zogeheten Elfstedenrondje met een echte stempelkaart. Ze worden met de bus naar de ijsbaan gebracht.
Eind januari beginnen voor de groepen 6 de theorielessen in het kader van de schooltuinen waar ze vanaf februari tot aan de zomervakantie naar toe gaan. In de Meester A. de Roostuin (aan het Overbrakenpad 2) krijgen zij les en een tuintje, waarin de kinderen bloemen en allerlei groenten kweken.

Bij alle drie de activiteitende kunt u helpen met het begeleiden van- en naar de locaties.
U ontvangt bericht over de betaling van een kleine bijdragen voor het schoolschaatsen en de schooltuinen aan het stadsdeel. 

Schoolreizen

Elke klas gaat op een één- of meerdaags schoolreisje. Deze dagen worden op school voorbereid. Naast leerkrachten gaan in bepaalde gevallen ouders mee om te begeleiden. Voor alle schoolreizen is een aparte ouderbijdrage verplicht (geïnd door de oudervereniging). Het streven van de school is dat alle kinderen deelnemen.

Feesten


Wij vieren met de kinderen Sinterklaas, Kerst en Pasen, respectievelijk met een:

 • Sinterklaasfeest
  Sint en zijn Pieten worden ieder jaar verwelkomd op school met feestelijk versierde lokalen en hallen, soms rond een bepaald thema. Kinderen maken hiervoor knutsels en de Sintcommissie, met hulp van ouders, versiert de school. Voor de groepen 1 t/m 4 worden de cadeaux door Sint verzorgd en helpen de ouders met het maken van een surprise hiervoor op de knutselavond per groep. De kinderen van groep 5 t/m 8 trekken lootjes en regelen voor hun klasgenoot zelf een cadeau en maken een surprise en een gedicht. Op de dag zelf komt Sint met zijn gevolg per boot naar de Burght. De kinderen, leerkrachten en ouders zingen hen bij aankomst toe over de Herengracht en Brouwersgracht. De hele ochtend ontvangt Sinterklaas met twee Pieten de groepen 1 t/m 4 in het speellokaal en bezoeken de andere Pieten de groepen 5 t/m 8 in de klas.
 • Kerstviering
  Alle groepen brengen hun eigen lokaal in kerstsfeer en de kerstcommissie zorgt met ouders voor de versieringen van alle gemeenschappelijke rumten. Voor kerst maken alle kinderen in gemengde groepen (jong en ouder door elkaar) ieder een wenskaart die zij aan familie en vrienden verkopen voor het goede doel: De Witte Bedjes Actie voor ernstig en langdurig zieke kinderen in Amsterdam (zie: http://www.stichtingwittebedjes.nl/). In de week voor de kerstvakantie is er in iedere groep een gezellig kerstdiner, verzorgd door ouders en sluiten wij het jaar gezamenlijk af. Terwijl de kinderen genieten van het diner, wordt er voor de ouders een kerstborrel op het plein georganiseerd door de Oudervereniging.
 • Paasontbijt en Paasei-wedstrijd
  De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 trekken lootjes en maken zo voor elkaar een mooi versierde Paas- of lentedoos met daarin een heerlijk ontbijt! Alle leerlingen ontbijten van 8.30 - 10.00 uur samen in de klas. De groepen 1-2 vieren Pasen met het zoeken van paaseieren die zijn verstopt in de speeltuin op de Noorderplaats en/of Herenmarkt.
  Ook kan iedereen meedoen aan de Paasei-wedstrijd: thuis maken van een versierd paasei dat op school wordt tentoongesteld. Op de dag van het Paasontbijt worden de drie mooiste eieren bekend gemaakt en ontvangen de winnaars een prijs van de paascommissie.
 • Afscheid groep 8
  De achtste groepers sluiten hun tijd op onze school af met een feestelijke voorstelling die zij samen met de leerkrachten en ouders maken, De laatste twee maanden van het schooljaar wordt hier door iedereen intensief samen aan gewerkt . Iedere groep 8 heeft zijn eigen afscheidsavond waarop zij optreden op voor hun familieleden en/of vrienden. 
  Ook maakt elke leerling een eigen afscheidsboek met foto's, tekeningen en teksten van klasgenoten en leerkrachten.
 • Zomerfeest
  Dit is een festiviteit waarmee het de start van het schooljaar wordt gevierd. Het feest staat in het teken van een bepaald (actueel) thema en wordt georganiseerd door de zomerfeestcommissie in samenwerking met de oudervereniging en het team van de Burght. Er wordt ook altijd veel hulp aan ouders gevraagd om het feest tot een succes te maken. Voor de kinderen zijn er meestel spelletjes, soms een voorstelling voor de kleintjes of een vossenjacht voor alle groepen. Leerlingen treden ook op met een lied of act tijdens het  'open podium' op het plein. Er zijn ook altijd heerlijke hapjes en drankjes voor iedereen.

Sportdagen en -toernooien

De Burght organiseert jaarlijks sportdagen voor de verschillende groepen (per bouw) op een professioneel sportterrein aan de rand van de stad. Gedurende de hele dag worden allerlei sportactiviteiten gespeeld in teams die worden begeleid door ouders. De groepen 1-2 blijven op school voor hun sportdag met hulp van ouders.
Er is ook ieder jaar een basketbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 en een volleybaltoernooi voor groep 6, in de gymzaal op school.  

Schoolfotograaf

Elk jaar komt de fotograaf op school om individuele foto’s en groepsfoto’s van de kinderen te maken. Ouders worden hierover van tevoren op de hoogte gesteld. De foto's kunnen worden besteld, maar ouders zijn niet verplicht om de foto’s te kopen.