Ouders

Wilt u over van alles op school op de hoogte zijn, bezoek dit gedeelte van de website dan regelmatig.

Het hele jaar gebeurt er enorm veel op school. Voor uw kinderen is het fijn als u weet wat er speelt, zodat u kunt meeleven of zelfs meehelpen in de klas of eromheen. De school spant zich in u zo goed mogelijk te informeren. Dit onderdeel van de site bevat alle informatie die gedurende het schooljaar binnenkomt en die voor u van belang is:

Nieuwsbrief

Elke week brengt de school een nieuwsbrief uit waarin u kunt lezen over alle bijzondere activiteiten van de afgelopen en komende tijd. Zo bent u altijd op de hoogte.

Foto's


Er worden op school door leerkrachten en anderen regelmatig foto's genomen van allerlei schoolactiviteiten. Op het inschrijfformulier heeft u aangegeven of u hiervoor toestemming geeft. Ook wordt dit jaarlijks door de groepsleerkrachten gevraagd bij de start van het schooljaar.
Hier vindt u, achter het wachtwoord, alle foto-albums. U kunt als ouder ook foto's van feesten, uitstapjes, schoolreisjes en dergelijke opsturen. Maakt u alstublieft een selectie van de mooiste foto's.
Een foto(eind)redactie bewaakt kwaliteit en kwantiteit en behoudt zich het recht om foto's niet te plaatsen. 

Mijn gegevens

Wij ontvangen het liefst zo snel mogelijk alle veranderingen ten aanzien van uw kind. U kunt nu gemakkelijk via een webformulier dit aan ons doorgeven.
De school communiceert steeds meer via e-mail, verandert dat, geef het dan direct door. Voor spoedgevallen zijn de juiste telefoonnummers essentieel. Ook als u verhuist of als u een andere huisarts heeft gekregen is het handig dat zo snel mogelijk aan ons te laten weten.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het van groot belang dat de ouders van onze leerlingen De Burght ook zien als hun school. Het gaat hierbij naast de betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw eigen kind(eren) ook om het meehelpen met, meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken. Hier leest u over de diverse manieren om actief betrokken te zijn bij de school.

Medezeggenschapsraad

Ongeveer zes keer per schooljaar komt de medezeggenschapsraad (MR) bijeen. Verslagen van de vergaderingen zijn hier te lezen. Zo weet u wat er voor beleidsveranderingen spelen op school. U kunt leden van de MR ook altijd benaderen als u vragen heeft over het schoolbeleid.

Oudervereniging

De oudervereniging (OV) ondersteunt, organiseert en/of coördineert allerlei activiteiten in nauwe samenwerking met de leerkrachten. Zij zorgt voor de financiële middelen en geeft voorlichting aan ouders of wijst hen de weg binnen school. U leest er alles over op deze pagina. Ook zij zetten hun vergaderverslagen online. 
Wij vragen alle ouders om lid van deze vereniging te worden. De vereniging int voor de school de onkosten (schoolreisjes etc) en vrijwillige ouderbijdrage. U kunt op deze webpagina de automatische incasso activeren, dat scheelt heel veel werk bij het innen van de noodzakelijke gelden.

Na school

Er zijn in de buurt veel mogelijkheden voor naschoolse activiteiten en buitenschoolse opvang. Sommige activiteiten vinden plaats in de Burghtschool. Hier vindt u (verwijzingen naar) actuele informatie.

Tips voor ouders

Wat leert uw kind op school? Hoe kunt u uw kind leren goed met sociale media om te gaan?  Waar kunt u terecht met opvoedvragen?
Op deze pagina staan enkele tips en hulpmiddelen voor ouders.