Praktische zaken

Wij hebben voor u op de volgende pagina's praktische informatie op een rij gezet met betrekking tot:

Schooltijden

 • waar moet mijn kind naar school?
 • wat zijn de school-, gymtijden?
 • wanneer is de schoolbibliotheek open? 

Te laat of ziek

 • wat gebeurt er als mijn kind te laat komt?
 • wat doe ik als mijn kind ziek is (kort of lang)? 

Vakantie en verlof

 • wanneer zijn de vakanties en vrije dagen?
 • hoe vraag ik verlof aan?

Schoolregels en afspraken

 • wat zijn de regels die alle kinderen kennen?
 • waar houden wij ons aan tijdens de overblijf?
 • wat te doen als pestgedrag wordt gesignaleerd?
 • hoe gaan wij om met internet gebruik?
 • wat zijn de afspraken over: verjaardagen, sieraden, (gym)kleding, mobieltjes, luizen, verzekering, sponsoring, enzovoort?

Tussenschoolse opvang

 • hoe is de tussenschoolse opvang (overblijf) geregeld?

Communicatie

 • hoe is de communicatie tussen ouders en de school geregeld?

Schoolkosten

 • scholen mogen aan ouders / verzorgers financiële bijdragen vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals aanvullende lessen, lesmateriaal, festiviteiten of een schoolreis. Deze behoren niet tot het reguliere schoolprogramma en/of schoolbudget en worden dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betaald. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle verplichte en vrijwillige ouderbijdragen van dit schooljaar.