School- en gymtijden

De school is gehuisvest in drie gebouwen op één locatie. 

Schooltijden

De schooldeuren op Herengracht 34 en 22 en Keizersgracht 41 gaan 's ochtends om 8.15 uur open

 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de lesuren als volgt:
  • ochtend: 8.30 - 12.00 uur
  • middag: 13.00 - 15.00 uur
    
 • Woensdag is er les van:
  • ochtend: 08.30 - 12.30 uur

Van groep 1 tot en met 8 is de wettelijk verplichte onderwijstijd minimaal 7520 klokuren in totaal. Dit betekent voor de eerste 4 leerjaren dat tenminste 3520 uren wordt les gegeven en in de laatste 4 leerjaren is dit 3760 uur. De 240 uur die overblijven kunnen wij als school naar eigen inzicht verdelen over de leerjaren. 

Hoofdingang open - andere deuren dicht

Gedurende de schooldag is het alleen mogelijk om de school binnen te komen via de ingang aan Herengracht 34. De administratie is daar aanwezig van 8.00 - 16.00 uur om de deur te openen.
Alle andere schooldeuren zijn om veliigheidsredenen dicht en gaan 5 minuten voor het einde van de schoolochtend, respectievelijk schoolmiddag open voor ongeveer 20 minuten. 

Op tijd komen en ophalen

Het is heel belangrijk dat u uw kind(eren) op tijd op school laat komen en als ze niet alleen naar huis mogen, ook op tijd weer ophaalt.
De kleuters, die op de Keizersgracht zijn gehuisvest, moeten worden opgehaald in de klas door ouders/verzorgers. In alle andere gebouwen worden de kinderen door de leerkrachten naar de hal, het schoolplein of tot aan de voordeur begeleid.

Gymtijden

De groepen hebben bewegingsonderwijs, oftewel gymnastiek, op de volgende dagen:

 • Groepen 1-2: bewegingsles / gym in speellokaal en woensdagochtend in gymzaal door eigen leerkracht
 • Groepen 3-5: maandag en donderdag
 • Groepen 6-8: dinsdag en vrijdag

Schoolbibliotheek tijden
De openingstijden van de bibliotheek zijn van 13.30 tot 14.30 uur op dinsdag- en donderdagmiddag, en op woensdagochtend van 11.15-12.15 uur. De bieb is te vinden in gebouw Herengracht 22 (sousterrain, achter de multifunctionele ruimte (MFR)).