Vakantie en verlof

De vakanties worden bovenschools vastgesteld. In de loop van het jaar zijn er ook een aantal vrije dagen voor alle groepen in verband met studiedagen van het gehele team. Daarnaast hebben de kleutergroepen extra vrije dagen vanwege geringer aantal wettelijk vastgestelde lesuren dan de andere groepen. Hierover leest u meer op de pagina met schooltijden.
Op deze dagen verzorgt S.E. Dag opvang voor de kinderen op school, met dezelfde schooltijden. Meer hierover is te vinden op www.sedag.nl

Alle data met betrekking tot vakanties en vrije dagen vindt u ook in de jaarkalender op deze site.

Vakantie en vrije dagen schooljaar 2018-2019

Studiedag vrijdag 19 oktober 2018
Herfstvakantie 20 t/m 28 oktober 2018
Studiedag maandag 19 november 2018
Studiedag 21 december 2018
Kerstvakantie 22 december t/m 6 januari 2019
Studiedag maandag 21 januari 2019
Studiedag vrijdag 15 februari 2019
Voorjaarsvakantie 16 t/m 24 februari 2019
Meivakantie inclusief Goede Vrijdag, Pasen en Koningsdag 19 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
Junivakantie, inclusief Pinkster 10 t/m 16 juni 2019
studiedag vrijdag 12 juli 2019
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2019

Zoals u ziet zijn de studiedagen aan de vakanties of aan een weekend gekoppeld en is er weer een extra week in juni.

2017-2018

Studiedag OOadA - 20 september 2017
Studiedag Burght - 20 oktober  2017
Herfstvakantie 21-27 oktober 2017
Studiedag Burght – 22 december 2017
Kerstvakantie 23 december-5 januari 2018
Studiedag Burght – 23 februari 2018
Voorjaarsvakantie 24 februari  t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag en Pasen  30 maart t/m 2 april 2018
Koningsdag - 27 april 2018
Meivakantie (inclusief lesvrije dagen)  28 april t/m 13 mei 2018
Hemelvaart – 10 en 11 mei 2018
Pinksteren – 21 mei 2018
Junivakantie 18 t/m 22 juni 2018
Studiedag Burght – 20 juli 2018
Zomervakantie 20 juli t/m 2 september 2018


Zoals u ziet zijn de studiedagen aan de verschillende vakanties gekoppeld en is er ook schooljaar 2017-2018 weer een extra juni-week.

Extra vakantieverlof

Dit moet minimaal 2 maanden van tevoren worden aangevraagd door middel van Aanvraagformulier vakantieverlof (LPW art. 11f).  Deze aanvraag moet vergezeld gaan van een bewijs van de werkgever, dat u de vakantie niet op een ander moment in het schooljaar kunt opnemen. Verlof voor méér dan 10 dagen moet rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar worden aangevraagd. Hiervoor kunt u een verlofformulier halen bij de administratie.

Meer informatie over de leerplicht van uw kind en verlofregelingen vindt u op de website van de gemeente Amsterdam: Leerplicht.

Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden

In een aantal bijzondere gevallen kunt u voor uw kind verlof vragen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het bijwonen van een huwelijk, een begrafenis van een familielid, kerkelijke of geloofs- of levensbeschouwelijke verplichtingen. Verlof moet altijd ruim van tevoren worden aangevraagd door middel van invulling van het Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden (LPW art. 11g).