Vakantie en verlof

De vakanties worden bovenschools vastgesteld. In de loop van het jaar zijn er ook een aantal vrije dagen voor alle groepen in verband met studiedagen van het gehele team. Daarnaast hebben de kleutergroepen extra vrije dagen vanwege geringer aantal wettelijk vastgestelde lesuren dan de andere groepen. Hierover leest u meer op de pagina met schooltijden.
Op deze dagen verzorgt S.E. Dag opvang voor de kinderen op school, met dezelfde schooltijden. Meer hierover is te vinden op www.sedag.nl

Alle data met betrekking tot vakanties en vrije dagen vindt u ook in de jaarkalender op deze site.


Vakanties en vrije dagen van schooljaar 2019- 2020

Herfstvakantie 21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 17 februari 2020 t/m 21 februari 2020
Pasen (incl. Goede Vrijdag) 10 april 2020 t/m 13 april 2020 
Meivakantie (incl. Koningsdag) 27 april 2020 t/m 8 mei 2020 
Hemelvaart 21 mei 2020 t/m 22 mei 2020 
Junivakantie (incl. Pinksteren) 1 juni 2020 t/m 5 juni 2020 
Zomervakantie 6 juli 2020 t/m 14 augustus 2020 

Studiedagen schooljaar 2019-2020 

Vrijdag 18 oktober 2019
Maandag 18 november 2019
Vrijdag 20 december 2019
Vrijdag 14 februari 2020
Woensdag 18 maart 2020
Vrijdag 3 juli 2020 

Aanvraag vakantieverlof

Dit moet minimaal 2 maanden van tevoren worden aangevraagd door middel van Aanvraagformulier vakantieverlof (LPW art. 11f).  Deze aanvraag moet vergezeld gaan van een bewijs van de werkgever, dat u de vakantie niet op een ander moment in het schooljaar kunt opnemen. Verlof voor méér dan 10 dagen moet rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar worden aangevraagd. Hiervoor kunt u een verlofformulier halen bij de administratie.

Meer informatie over de leerplicht van uw kind en verlofregelingen vindt u op de website van de gemeente Amsterdam: Leerplicht.

Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden

In een aantal bijzondere gevallen kunt u voor uw kind verlof vragen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het bijwonen van een huwelijk, een begrafenis van een familielid, kerkelijke of geloofs- of levensbeschouwelijke verplichtingen. Verlof moet altijd ruim van tevoren worden aangevraagd door middel van invulling van het Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden (LPW art. 11g).