Surf & School

Je krijgt allerlei vakken op school, en soms wil je dingen misschien thuis nog eens oefenen, of zoek je een computerspelletje waarmee je ongemerkt nog je spelling of rekenen kunt verbeteren.

Klik voor leuke webtips

Onderbouw (groep 1-2)
Midden- en bovenbouw (groep 3-8)

Lesmateriaal 

Samenvattingen van aardrijkskunde & wereldorientatie (Meander), geschiedenis (Brandaan), natuur & techniek (Natuniek) en spellingsregels kun je downloaden van de Burghtwebsite.
Je hebt dan wel het wachtwoord nodig. Dat weet je leerkracht wel. Klik en ga naar het onderdeel onderwijs-lesmateriaal.

Onderbouw

 Allerlei spelletjes

 www.kenny.nl

 

 Schooltv  

 Rekenen

 Rekenweb

 Lezen

 Babbelbank

 Lezen (zinsvolgorde)

 Koeienletters

 Lezen (door letters slepen)

 Zinnenslepen

Midden- en bovenbouw 3-8

 Alle vakken

 Kennisnet

 

 Schoolbordportaal (digibord)

 

 8-12.nl

 Spreekbeurten

 Schooltv voor groep 3-4

 

 Schooltv voor groep 5-6

 

 Spreekbeurtenhulp

 8-12.nl

 Rekenen

 Rekenweb

 

 Breuken oefenen

 Spelling

beterspellen.nl  Werkwoordspelling oefenen

 


 

 Lezen

 Kinderboekenschrijvers

 

 Kinderboekenweek

 Lezen en schrijven

 http://www.kindergedicht.nl

 Schrijven: verhalenwedstrijd

 Het geheim van... (inzenden tot 1 december)

 Aardrijkskunde: topo Nederland

 Topodiploma

                              topo hele wereld

 Topografie testen

 Geschiedenis

 Vroeger enzo

 

 Geschiedenis 24

 

 

 Toen en nu (de geschiedeniscanon)

 Engels

 

 Engelse liedjes

 Wetenschap

 Proefjes.nl


 

 Knutsellab.nl

 Muziek

 

 Klassieke muziek