Leonardo-lesprogramma

Wat is het Leonardo-programma?

Naast de reguliere lessen biedt de Burght het Leonardo-programma aan. Dit programma is voor alle leerlingen en bestaat uit de volgende drie pijlers:

· Muziek, dans en drama

· Beeldende vorming

· Wetenschap & techniek

Het programma wordt voor het grootste deel betaald uit de ouderbijdragen van € 15 per kind, per maand. Verder wordt een klein deel door subsidies van het Ministerie van OC&W, de Gemeente Amsterdam en de schoolbegroting bekostigd.

Hoe kunt u bijdragen? U kunt de Leonardo stichting machtigen om € 15 per kind, per maand via automatische incasso te betalen.

Zie hier het Leonardo-programma en diepgaande uitleg over de verschillende lesonderdelen.