Onderwijs

De Burgthschool heeft een duidelijke visie op het onderwijs en de manier van lesgeven die wij onder het kopje werkwijze uiteenzetten.
Daarnaast geven we u een overzicht van de lesprogramma's van de school. U leest ook welke methoden er gebruikt worden.
Het wordt steeds makkelijker om details over de lesstof thuis te bekijken, waardoor u uw kind gerichtere vragen kunt stellen over waar hij/zij mee bezig is. Kinderen vinden dat erg leuk. Daarom zetten wij bij het lesprogramma waar mogelijk leerstof online.

Onze school is trots op de extra aandacht voor cultuur, techniek en wetenschap die we de kinderen bieden. Voor diverse deelgebieden zijn vakdocenten bij de school betrokken. Kinderen van de groepen 1 tot en met 8 leren steeds andere onderdelen en aspecten tijdens hun leerjaren, aangepast op hun niveeau. Al deze vakken zijn ondergebracht in het speciale Leonardo da Vinci-programma, mogelijk door donaties van ouders.

Wij proberen alle leerlingen zo goed mogelijk te laten presteren op hun manier. Door middel van regelmatige toetsen kunnen we objectief vaststellen of uw kind goed vordert. U leest hier meer over de toetsen en rapporten

De Burght heeft een uitgebreid en goed ontwikkeld zorgplan voor leerlingen dat onder het kopje  begeleiding en zorg nader wordt uitgelegd.

Tenslotte vindt u een overzicht van de vele bijzondere activiteiten die gemiddeld in een schooljaar plaatsvinden op onze school. Bij de meeste activiteiten zijn er mogelijkheden voor ouders om mee te gaan of mee te helpen, een leuke ervaring. De globale planning van de activiteiten vindt u op het leerlingengedeelte van de website.