Tips voor ouders

De kinderen leren in de jaren dat ze bij ons op school zitten niet alleen de schoolvakken, ze ontwikkelen zich ook op allerlei andere vlakken.
School en ouders zijn daarbij partners: ouders kunnen hun kinderen thuis stimuleren en helpen bij het leren, de school heeft een aandeel in de opvoeding. Op sommige gebieden die leerkrachten en ouders niet van vroeger kennen, willen we graag kennis en ervaringen delen. Denk aan relatief nieuwe fenomenen zoals internet en sociale media.

Wat leert mijn kind? 

Een deel van de lesstof staat - achter wachtwoord - op de site (knopje onderwijs).
U kunt natuurlijk ook altijd eens in de klas naar de boeken van uw kind komen kijken.

Welke hulp kan ik mijn kind en mijzelf bieden?

Sociale media - Tips voor ouders

  • Blijf op de hoogte: Het is handig en belangrijk dat u globaal op de hoogte bent hoe uw kind de sociale media gebruikt. U kunt uw kind begeleiden in het gebruik en de intensiteit ervan;
  • Wees alert op pesten: Soms wordt er via deze media gepest. Het is fijn als u daar tijdig achter komt en uw kind kunt helpen;
  • Praat over deze media: Doe dat regelmatig en tussendoor, op een ontspannen manier, bijvoorbeeld tijdens het afruimen van de tafel of tijdens het autorijden. Zeker als het over onderwerpen als relaties of seks gaat. Zorg er voor dat praten over sociale media de normaalste zaak van de wereld wordt;
  • Stel vragen:  Vraag aan uw kinderen wat ze doen met sociale media, hoe ze het vinden en dergelijke;
  • Wordt 'vriend': Vraag uw kind of hij of zij ‘vrienden’ wil worden op Facebook en/of u uw kind mag volgen op Twitter etcetera. Wees niet beledigd als uw kind u afwijst. Bespioneren geeft alleen het gevoel dat u hen niet vertrouwt;
  • Geef uitleg: Leg uit dat op internet niet alles is wat het lijkt. Zoals Hyves op zijn website schrijft: ‘Wat gepresenteerd wordt als echt, kan een verzinsel zijn. Wie zich voordoet als vrouw kan een man zijn. Wie zich voordoet als kind kan een volwassene zijn';
  • Besef wat internet is: Denk niet dat het alleen maar Een Groot Gevaar is of een groot geluk;
  • Ken de positieve kanten: Sociale media kunnen ook een positieve bijdrage bieden aan de ontwikkeling van uw kind. Door te zeggen dat op Hyves of Facebook zitten ‘zonde van de tijd is’, diskwalificeert u ook relaties die ze hebben met vrienden;
  • Schaam u niet: Kinderen zijn vaak handiger met de computer dan u bent, schaamt u zich daarvoor niet;
  • Weet dat online en offline een wereld is: Voor de meeste kinderen zijn dit online en offline geen aparte werelden meer. Ze kennen immers niet anders. Leg ze daarom uit dat wat je offline niet of nooit zou doen, je online meestal beter ook kunt laten. 

Ouder - kind spreekuur op school 

Ouder- en kindadviseur
Sinds januari 2015 werkt er op alle Amsterdamse basisscholen een ouder- en kindadviseur. Op onze school is dat op dit moment Rosa de Glopper. Heeft u als ouder een vraag over opgroeien en opvoeden, of maakt u zich zorgen over uw kind? Dan kunt u altijd bij Ine terecht voor overleg of advies. Het kan gaan over pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar een ouder- en kindadviseur kan u ook tips geven om uw kind beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. Rosa is er ook om uw kind te helpen met tips, gesprekken of een training. Rosa werkt bij het Ouder- en Kindteam Lindengracht. Om goed bereikbaar te zijn voor ouders en kinderen, houdt zij spreekuur in de wijk en op school. Rosa is onafhankelijk van school en maakt geen deel uit van het schoolteam. Als ouders het goed vinden, werkt zij wel samen met school. Een ouder- en kindadviseur is er om ouders en kinderen goed en snel te helpen.
U kunt Rosa de Glopper bereiken via 06-30246668, (werkdagen ma t/m do) of r.deglopper@oktamsterdam.nl Meer informatie: www.oktamsterdam.nl.

 

Wat te doen als mijn kind wordt gepest?

Het belangrijkste advies aan alle ouders is om, wanneer uw kind vertelt dat het wordt gepest, te vragen wie het doen, wat zij doen en waar zij het doen. Deze informatie en vervolgstappen bespreekt u met de groepsleerkracht en/of intern begeleider en/of directie. Is het pesten structureel dan past de school het vastgestelde protocol toe.