Te laat of ziek

Te laat

Als uw kind na 8.30 uur de school binnenkomt, dan is hij/zij te laat en moet een 'te laat' briefje bij de administratie worden gehaald. Dit briefje wordt door hem/haar aan de leerkracht gegeven bij binnenkomst in de klas.
Als de leerkracht besluit het kind via de app te laat te melden, hoeft hij/zij geen briefje te halen.
Komt uw kind geregeld te laat dan wordt dit bij Bureau Leerplicht Plus van Stadsdeel Amsterdam-Centrum gemeld. De leerplichtambtenaar roept u vervolgens op voor een gesprek. Op deze manier proberen wij te laat komen als ongeoorloofd verzuim (inclusief in schooltijd op vakantie gaan) tegen te gaan. 
Jaarlijks houden we op De Burght ook een actie 'op tijd komen'.

Ziek melden en afmelden: Bel 020 – 6 246 947 of mail burght@obsburght.nl 

Wij vragen u ons vóór 8.30 uur op de hoogte te stellen als uw kind door ziekte of om een andere reden niet naar school kan komen. Het is van belang dat wij weten waar uw kind is als hij/zij niet aanwezig is tijdens de reguliere schooluren. Het bespaart ons ook tijd en moeite om uit te zoeken waar uw kind is.

Eén van onze schoolmedewerkers controleert elke dag of alle kinderen op school zijn. Indien een kind zonder bericht afwezig is, wordt naar huis gebeld om te vragen wat er aan de hand is.

Het kan ook voorkomen dat een kind op school plotseling ziek wordt. Het is daarom heel belangrijk dat de school uw juiste adres, telefoonnummer en e-mail heeft.  Indien uw telefoonnummer is veranderd, wilt u dat dan direct  doorgeven via het formulier op deze pagina? Graag hebben wij een tweede telefoonnummer, zodat wij weten wie we kunnen bellen als u zelf niet thuis bent. U kunt deze extra gegevens doorgeven via dit formulier, mocht u dat nog niet eerder hebben gedaan.

Besmettelijke ziekte laten weten

Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, wilt u ons dan zo snel mogelijk waarschuwen? Kinderen die bijvoorbeeld rode hond, de bof, roodvonk, impetigo (krentenbaard) of waterpokken hebben, mogen op school niet worden toegelaten zolang ze koorts hebben.

Langdurig zieke leerlingen 

Wanneer leerlingen door ziekte en/of ongeval onderwijs verzuimen, kan een beroep op ondersteuning worden gedaan. In de volgende gevallen kan contact worden opgenomen met vermelde organisatie waarmee afspraken kunnen worden gemaakt voor de leerling die:

  • Langdurig ziek thuis is: Stichting Onderwijs aan zieke kinderen thuis in Amsterdam (Tel. 0299 - 374 242).
  • Opgenomen is in een niet-academisch ziekenhuis of revalidatiecentrum. Tevens voor alle andere vragen rondom ziekte en onderwijs: Advies- en begeleidingscentrum ABC (Tel. 020-799 0010 of via www.hetabc.nl).
  • Behandeld wordt in een academisch ziekenhuis: VUmc of Emma Kinderziekenhuis / AMC: Educatieve voorziening (Tel. 020-566 8952, zie verder: www.ziezon.nl).

Aan deze voorzieningen zijn geen kosten verbonden.

Schoolverzuim

Veelvuldig verzuim leidt onherroepelijk tot een leerachterstand. Daarom voert de overheid een streng verzuimbeleid. Elk ongeoorloofd verzuim moet bij het LAS (Leerplicht Administratie Sectie van de gemeente Amsterdam) worden gemeld (lees meer hierover op deze webpagina van de gemeenste Amsterdam).